Columns

Columnist:

Spot op de Betuwe

Fruitbomen

Mijn vingers jeuken om deze column te gaan schrijven. Ik wil u met dit stukje waarschuwen. Een goedbedoelde waarschuwing. Want als de plannen doorgaan, kunt u straks onaangenaam verrast worden in de Tielse binnenstad.

Columnist:

Raadspraat

Een goed verzorgde oude dag

Ouderdom komt met gebreken. Voor bijna iedereen komt er een punt in zijn of haar leven dat je het allemaal niet meer alleen kunt. Dan is het fijn als er ondersteuning is vanuit de omgeving.

Columnist:

Spot op de Betuwe

Vreemdelingen

Vanouds her heeft de Betuwenaar "fremt folluk" scheef aangekeken. Wie niet in het eigen dorp geboren was, werd als een soort vreemdeling beschouwd. Op hun beurt ondervonden de nieuwkomers dat hun dorpsgenoten nogal "op d'r eigen" waren. De bewoners van nieuwe wijken werden moeizaam geaccepteerd.

Columnist:

Spot op de Betuwe

Donkere dagen

De laatste weken van het jaar zijn veel mensen enigszins somber gestemd. De donkere dagen voor Kerst; ze krijgen er een lusteloos gevoel van. Het heeft iets weg van een winterdepressie. We krijgen te weinig licht, beweren sommige wetenschappers. Je biologische klok zou daardoor ontregeld raken.

Columnist:

Raadspraat

Leefbare kernen maak je samen

Sinds maart 2014 ben ik, Jolijn Zwart, raadslid voor de VVD in Buren. Toen ik als Betuwse vanuit Den Haag terugkeerde, heb ik mij voorgenomen mij in te zetten voor Rivierenland. Als bestuurskundige weet ik dat maatschappelijke vragen complexer zijn dan je denkt.

Columnist:

Spot op de Betuwe

Hoge hoed

Als kind heb ik geen beste herinnering aan Sint Nicolaas. Ik zal een jaar of vijf geweest zijn, toen er hard op de deur van de voorkamer werd gebonkt. Sint en zijn toen nog gitzwarte en onbekritiseerde Piet stapten totaal onverwacht binnen. Ik wist nergens van.

Columnist:

Spot op de Betuwe

Gratis

Er is een tijd geweest dat de hele Tielse binnenstad in de gaten werd gehouden door een enkele stadswacht. Een robuuste en sympathieke man in het uniform van de Tielse politie. Hij werd Bumper genoemd. Een eretitel want deze stadswacht kon tegen een stootje.

Columnist:

Raadspraat

CDA midden tussen de mensen

Ik ben nu in mijn tweede termijn als raadslid en zie terug op een voor het CDA Buren bewogen jaar. In april trad onze wethouder Lautenbach onverwacht af. Gelukkig vonden wij samen met het afdelingsbestuur in Anne-Marie Vreman al snel een waardige opvolger.

Columnist:

Raadspraat

Brede snelweg in de regio

Alle automobilisten die dagelijks over de A15 van en naar Tiel rijden kennen inmiddels wel de grote vertragingen. Minstens zo ergerlijk is de snelheid van ons digitale verkeer.

Pagina's