Columns

Columnist:

Spot op de Betuwe

Stemmen

Tiel was een van de eerste gemeenten in ons land met stemmachines. Het leken wonderen der techniek, maar dat viel tegen. De beveiliging was zo lek als een vergiet. Met een simpele paperclip kon je het slot van de machine al open krijgen.

Columnist:

Spot op de Betuwe

Dominant

Vol goede moed deed ik het afgelopen weekeinde mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Onze achtertuin mag dan bescheiden van afmeting zijn, de verscheidenheid aan vogels is er opvallend groot. Dat is de laatste tijd wel even anders, zo ontdekte ik al tellend.

Columnist:

Raadspraat

Wmo en jeugdhulp

Onlangs heeft de raad van Buren het beleid voor de komende jaren vastgesteld als het gaat om de Wmo en jeugdhulp. Twee belangrijke onderwerpen, omdat het gaat om jongeren, volwassenen en ouderen die hulp nodig hebben. Sinds 2015 zijn deze taken bij de gemeenten ondergebracht.

Columnist:

Raadspraat

Goed scheiden loont niet!

De inwoners van Tiel scheiden hun afval goed. Het aantal kilo's restafval daalt en we zitten onder het landelijk gemiddelde. Toch ervaar ik als goede afvalscheider weinig financiële beloning voor al die inzet. De afgelopen jaren is er veel veranderd in het scheiden en ophalen van afval.

Columnist:

Spot op de Betuwe

Vinchenzo

Ook als opa moet je met de tijd meegaan. Niet blijven hangen in de sixties, zoals Paul van Vliet ooit zo treffend heeft gezongen. Kan ik de huidige tijd bijbenen? Zelf denk ik van wel, maar mijn kleindochters hebben daar toch andere ideeën over.

Columnist:

Raadspraat

Woningbouw 2017

De woningverkoop in Nederland begint op dit moment goed van de grond te komen. In enkele grote steden zijn de woningen niet aan te slepen. In Buren zien we de vraag naar woningen toenemen.

Columnist:

Spot op de Betuwe

Campus

Tiel heeft geen stadhuis meer. Het gebouw staat er nog wel, maar de naam is veranderd. Het heet nu Stadhuiscampus. Die naamsverandering was nodig, zo oordeelde de ambtelijke top, wegens de grondige renovatie van het gebouw, dat is uitgebreid met twee afdelingen.

Columnist:

Raadspraat

Mijn Kleurrijk Tiel

Laatst vroeg iemand aan mij: "Nese, als je stad Tiel één ding zou mogen geven? Wat zou dat dan zijn?"

Daar moest ik over nadenken. Wat zou ik Tiel wensen?

Pagina's