Columns

Columnist:

Spot op de Betuwe

Vinchenzo

Ook als opa moet je met de tijd meegaan. Niet blijven hangen in de sixties, zoals Paul van Vliet ooit zo treffend heeft gezongen. Kan ik de huidige tijd bijbenen? Zelf denk ik van wel, maar mijn kleindochters hebben daar toch andere ideeën over.

Columnist:

Raadspraat

Goed scheiden loont niet!

De inwoners van Tiel scheiden hun afval goed. Het aantal kilo's restafval daalt en we zitten onder het landelijk gemiddelde. Toch ervaar ik als goede afvalscheider weinig financiële beloning voor al die inzet. De afgelopen jaren is er veel veranderd in het scheiden en ophalen van afval.

Columnist:

Spot op de Betuwe

Campus

Tiel heeft geen stadhuis meer. Het gebouw staat er nog wel, maar de naam is veranderd. Het heet nu Stadhuiscampus. Die naamsverandering was nodig, zo oordeelde de ambtelijke top, wegens de grondige renovatie van het gebouw, dat is uitgebreid met twee afdelingen.

Columnist:

Raadspraat

Woningbouw 2017

De woningverkoop in Nederland begint op dit moment goed van de grond te komen. In enkele grote steden zijn de woningen niet aan te slepen. In Buren zien we de vraag naar woningen toenemen.

Columnist:

Raadspraat

Mijn Kleurrijk Tiel

Laatst vroeg iemand aan mij: "Nese, als je stad Tiel één ding zou mogen geven? Wat zou dat dan zijn?"

Daar moest ik over nadenken. Wat zou ik Tiel wensen?

Columnist:

Spot op de Betuwe

Schade

Naarmate de jaren verstrijken, zit de tijd mij op te hielen. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen, fluister ik mijzelf dagelijks in. Er is meer ongeduld in mijn leven is geslopen. Mijn vrouw merkt het ook.

Columnist:

Spot op de Betuwe

Gevoel

Jarenlang bracht ik de kleding die ik niet meer droeg, naar het Leger des Heils. Dat hebben de arme drommels in de grote stad er ook nog wat aan, dacht ik dan.

Columnist:

Raadspraat

Tiels touwtje

Bent u ook wat ongelukkig met de negatieve sfeer van 2016? Het eind van het jaar is bij uitstek een moment om een balans op te maken en een blik vooruit te werpen. Ook in Tiel speelt soms het probleem van een afgenomen vertrouwen tussen de overheid en burgers.

Columnist:

Spot op de Betuwe

Druk

De laatste column van 2016. Ik heb er dit jaar 50 geschreven. "Je hebt het er maar druk mee", hoor ik de mensen die mijn column wekelijks lezen, vaak zeggen. Ik reageer dan met de opmerking dat we allemaal steeds drukker worden, vaak zonder het zelf te beseffen.

Pagina's