• Simon Opic

    Neeltje van Triest

Simon Opic geeft kanovaarder meer vrijheid

MAURIK Simon Opic is in het dagelijkse leven projectleider watersysteemprojecten en kadeversterking  bij Waterschap Rivierenland. In het verleden heeft hij onder andere de aanleg van menig vispassage begeleidt en ontdekte dat niet alleen de vissen, maar ook de kanovaarder en de recreant op een sup-board sommige wateren maar slecht konden bereiken. Daar heeft hij nu een specifieke borsteldoorgang voor ontworpen en in samenspraak met het Waterschap octrooi op deze vinding aangevraagd.

door Neeltje van Triest

Simon vertelt dat meerdere kano in- en uitstapplaatsen aan De Linge zijn gerealiseerd. ,,Maar de watergangen die op deze rivier  uitstromen zijn bijna allemaal voorzien van een drijfbalk om drijfvuil tegen te houden. Hier kan het makkelijk uit het water geschept worden. Handig voor het onderhoud, minder handig voor de kanovaarder. En nabij buurtschap De Pottum bij IJzendoorn is bijvoorbeeld een kano in- en uitstapplek in een dwarssloot van De Linge gerealiseerd. Door daar over een breedte van 1.30 meter van de drijfbalk borstels die zo'n 40 cm diep liggen aan te brengen, kunnen ze wel met gemak de Linge op, terwijl het vuil op zijn plaats blijft.''

Tijdens verkennende gesprekken met de Toeristische Kano Bond Nederland over de aanleg van vispassages, kwam het verzoek om ook het kanovaren mee te nemen op tafel. Het realiseren van in- en uitstapplekken bij vispassages zou volgens de kanobond zeer gewenst zijn. En dat verzoek viel in goede aarde.

Simon: ,,De vispassage in Geldermalsen is echt een succes. Gedurende het paaiseizoen hebben we het gebruik met een onderwatercamera gefilmd en er kwamen letterlijk honderden vissen langs. Daar is nu ook een hele mooie plaats voor een kano in- en uitstapplek gerealiseerd. Het paste allemaal en bij elkaar is het een goede match.''

Hij vertelt dat het gebruik van borstels waar de kano-vaarder en de sup-boardgebruiker met gemak overheen gaan een nieuwe vinding is. Reden genoeg om er een uniekheid-onderzoek voor aan te vragen. De directie van het Waterschap ondersteunde het verzoek en Simon startte naast zijn fulltime baan een zelfstandige onderneming om het octrooi onder te brengen. Hij ziet een goede toekomst voor zijn vinding, niet alleen bij de diverse waterschappen in het land, maar ook bij recreatieschappen en bijvoorbeeld natuurorganisaties.

Simon: ,,Het is uniek dat mijn werkgever hierin meegaat. Inmiddels heb ik ook een aannemer bereid gevonden die de uitvoering voor zijn rekening neemt. De grootste meerwaarde van deze constructie ligt bij de recreanten. Er staat dan ook een oproep op de site van de kanobond om dwarsliggers op het water te melden. Als we daar dan ook borstels aanbrengen, kan de kanovaarder in de toekomst steeds grotere routes zonder obstakels plannen.''

Meer informatie staat op de site www.kanogoten.nl.