• Maurik 20-05-2014
    Raadsleden in actie en portretten/fracties raad,
    iov Gemeente Buren.
    Foto Raphaël Drent, Tiel.

    Raphael Drent

Buren 3.0

Eigen initiatieven van inwoners: Deze zijn zeer welkom binnen de gemeente. Subsidies zijn er niet meer maar de mogelijkheden om van een revolverend fonds gebruik te maken zijn er wel, er worden dan tijdelijk financiën beschikbaar gesteld. Maak hier gebruik van en laat ons weten welke plannen u heeft.

Vergaderingen: De gemeenteraadsleden komen zeker elke week bij elkaar om over b.v. voorstellen van het college te discussiëren en/of hierover een besluit te nemen. Besluiten waarmee burgemeester en wethouders moeten werken.

We zijn gestart met 'vergaderen op locatie' en de 1e vergadering was in Buren op 17 november j.l mèt de Commissaris van de Koning. Er was heel weinig belangstelling dus de vraag is of de vergaderlocatie wel zo belangrijk voor u is?

De bestuurlijke praktijk: Gemeenten krijgen van het Rijk grote projecten toegewezen, nu de zorg en straks een nieuwe omgevingsvisie. Het kost geld als je als gemeente taken niet goed uitvoert en dit geld komt van u, de inwoners. Deze projecten kan Buren niet alleen en er moet samengewerkt worden, hoe gaan we dit doen en met wie? Hier moet goed over nagedacht worden!

Blijven we zelfstandig of gaan we nog meer samenwerken (waardoor de democratische controle nog lastiger wordt) of gaan we nogmaals herindelen?

Veel van onze 16 kernen waren ooit zelfstandig. Bij herindeling behielden alle dorpen (en stad Buren) hun eigen naam en ook de specifieke kenmerken. De vraag is of er nu echt zo veel verandert voor u in de praktijk bij een herindeling.

De vooruitgang heeft ons veel gebracht, als voorbeeld: pas na de 2e wereldoorlog kwam er stromend water in Zoelmond. Tot dan was het water ophalen bij de pomp in een emmer, we vergeten snel. Wij, van D66, horen graag uw mening over dit alles: mail van.zijl@live.nl

Alda van Zijl

D66 Buren