• Maurik 20-05-2014
    Raadsleden in actie en portretten/fracties raad,
    iov Gemeente Buren.
    Foto Raphaël Drent, Tiel.

    Raphael Drent

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2018

December 2017; het jaar loopt ten einde en we gaan de feestdagen tegemoet. Een tijd van festiviteiten, vrolijkheid maar ook omzien naar elkaar. Er zijn voor elkaar! Dat is wat ook het CDA Buren wil.

De begroting is vastgesteld en helaas voor u, is ondanks alle inspanningen de hondenbelasting niet afgeschaft. Maar wij blijven volhouden!

De laatste raadsvergadering van 2017 vindt plaats op 19 december en er staan weer veel besluiten te nemen die de inwoners van de gemeente Buren raken. Als hoogtepunt de nieuwe sporthal in Maurik. Wat eerst een gymzaal voor de kinderen zou worden is in al die jaren uitgegroeid tot een sporthal van 3 miljoen! Sportverenigingen vinden een plek, echter de gymzaal in Eck en Wiel wordt hiervoor gesloopt. Enige verschil is dat de leerlingen uit Maurik niet meer per bus vervoerd worden, maar dat de leerlingen uit Eck en Wiel met de bus gaan. Exploitatie is niet duidelijk en zelfs de coalitie is verdeeld. Onduidelijk is waar de verenigingen uit het Klokhuis naar toe kunnen. De tijd zal het leren wat er besloten wordt. Een ding is zeker het kost veel geld!

En dan nog de parkeerperikelen en verkeersdrukte in het stadje Buren. Buren bij Kaarslicht kwam hierdoor te vervallen en onderzoekers menen dat er te weinig fietsenrekken zijn, terwijl over de fietsdrukte geen klachten zijn.

En nu op naar de verkiezingen in maart, de CDAkieslijst is bekend en ik ben de nieuwe lijsttrekker. We hebben een prima aantal kandidaten op de lijst die u graag willen vertegenwoordigen. De volledige lijst zal binnenkort worden gepubliceerd.

Ook bent u welkom op onze fractievergaderingen. Houd de website en facebook in de gaten voor meer info of neem contact met ons op.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2018

Riny Veenis

Fractievoorzitter CDA Buren

www.CDA.nl/Buren

Facebook CDA Buren