• Buren 27-03-2014
    Installatie raad Buren, gemeente,
    iov Gemeente Buren.
    Foto Raphaël Drent, Tiel.

    Raphael Drent

Het Klokhuis

Vorige week heeft de gemeenteraad van Buren in meerderheid besloten om dorpshuis het Klokhuis af te stoten en alvast geld beschikbaar te stellen voor de sloop hiervan. De komende tijd zullen de verenigingen die gebruik maken van het Klokhuis samen met de gemeente op zoek moeten naar andere locaties, locaties die er eigenlijk nog maar nauwelijks zijn.

Gemeentebelangen is fel tegen dit besluit. Wij vinden dat de communicatie met de verenigingen niet goed is geweest en het proces niet zorgvuldig is doorlopen. Maar nog veel meer vinden wij dat het Klokhuis nog zeker wel een grote waarde heeft voor de verenigingen en inwoners van Maurik en onze hele gemeente.

Een gemeenteraad zou veel meer moeten kijken naar de waarde van zo'n gebouw en minder naar de kosten. Die overigens ook nog best wel meevallen.

Bovendien is Gemeentebelangen geen voorstander van het huidige accommodatiebeleid. Per cluster van kernen wordt er gekeken welke voorzieningen behouden blijven en welke afgestoten zullen worden. Wij geloven er in dat je per kern moet bekijken wat de behoefte is.

Ons belangrijkste argument om het Klokhuis voor de verenigingen en inwoners te behouden is dat vrijwel elke inwoner van Maurik het gebouw wil behouden. Het gebouw heeft een nostalgische waarde en wordt ook behoorlijk veel gebruikt. Het zou nog veel meer gebruikt kunnen worden als er zekerheid zou bestaan over het voortbestaan.

Als politieke partij moet je je best doen dichtbij de inwoners te staan en continu in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en verenigingen. Maar je belangrijkste taak is te luisteren naar de inwoners. Dat hebben wij gedaan en daarom vinden wij, samen met de inwoners van Maurik, dat het Klokhuis moet blijven voortbestaan. We zullen er dan ook ons uiterste best voor blijven doen om dit gebouw alsnog voor de gemeenschap te behouden.

Sander van Alfen

Gemeentebelangen Buren