• Raphael Drent

Het Zindert in Tiel

Een nieuw cultureel centrum in Tiel is verrezen. Je kunt het niet missen. De gouden box van de Fruitstad of zoals anderen het noemen hét nieuwe cultuurpaleis. Zinderen in Tiel. Je hoort vele opvattingen over het gebouw. Van spuuglelijk tot een aanwinst voor de stad. Precies zoals het bedoeld is. Cultuur maakt de tongen los. Zoals cultuur verwondert, verbaast, verrast en vormt. Het vormt individuen en onze samenleving. Zinder, plaats voor diversiteit. Zoals ook onze maatschappij een plaats van diversiteit is. Van vioolles tot pop-act. Voor jong en oud. Van jazzballet tot chinees schilderen. En belangrijker nog: van en voor alle tonen die klank geven aan ons samen leven in Tiel. Allochtoon en autochtoon. Voor alle mensen onder onze regenboog. Voor iedereen die over de regenboogloper naar Zinder toelopen. Kleurrijk en iedere persoon uniek in wie hij is en cultuur beleeft en maakt. Diversiteit in opvattingen over het gebouw, in mogelijkheden en natuurlijk in gebruikers. Niet alleen voor de "culturele elite" of kunstzinnige incrowd" maar voor álle Tielenaren! Daar ligt de uitdaging voor Zinder. Want het gaat niet om het gebouw. Het gaat om wat er in het gebouw ontstaat. Iedereen kan meedoen. Iedereen mag er zijn. In Zinder. Een mooie kans voor Tiel. En wat het kost? Daarover zindert het bestuur van Tiel in stil geheim verder. Om financiële transparantie te krijgen over Zinder is er nog een enorme cultuurverandering nodig in de coulissen van het stadhuis. Maar ja, een stadhuis is nu eenmaal geen cultuurgebouw, ook al lijkt de raadzaal soms wel op een heel bijzonder theater. Theater van de eenakter #watwetenweniet. Zoals het in Zinder zindert, in het stadhuis geheimen bewaard blijven, geldt daar overigens net als voor cultuur: the show must go on.

Robert van Galen

Raadslid Onafhandelijke Democraten 2016