• Buren 27-03-2014
    Installatie raad Buren, gemeente,
    iov Gemeente Buren.
    Foto Raphaël Drent, Tiel.

    Raphael Drent

Mega-fruithallen

Fruitbedrijven horen bij Buren, daar doet niemand moeilijk over, ook de Partij voor de Dieren niet. Een boomgaard waar fruit wordt geteeld en een schuur met een koelcel om dit fruit op te slaan, zo kent iedereen de Betuwe. Maar dat is aan het veranderen want zelf fruit telen lijkt bijzaak te worden. Bedrijven kopen het steeds vaker in van elders met als gevolg steeds meer vrachtverkeer door de dorpen.

We zien al enkele jaren een ongebreidelde groei van logistieke dienstverleners die allang geen echte fruittelers meer zijn. In het buitengebied bouwen zij steeds grotere distributiecentra, enorme loodsen en koelcellen met laad- en losperrons en weegbrug. Dit is oneerlijk tegenover andere ondernemers die niet op goedkope eigen grond mogen bouwen. En het heeft grote gevolgen voor de woon- en leefomgeving van mens en dier. Een recent voorbeeld is het plan voor de uitbreiding van een fruitdistributiebedrijf in Ingen waar de gemeenteraad op 18 april mee heeft ingestemd. Alle partijen, uitgezonderd de Partij voor de Dieren, vinden het prima om mee te werken aan deze extra bebouwing (1 hectare extra bouwvlak) in het buitengebied. En dit bedrijf is niet de enige, Ingen (en ook Ommeren) hebben al veel te veel van dit soort mega-fruithallen.

Een gigantisch logistiek complex in het groene buitengebied, is dat wat we onze kinderen en kleinkinderen na willen laten? Moet alles wijken voor de economie? De Partij voor de Dieren vindt van niet. Bestaande kleine fruitbedrijven passen prima in het mooie groene buitengebied en die mogen daar uiteraard blijven. Maar bedrijven die willen uitbreiden en (nog meer) gigantische hallen willen bouwen die moeten wat ons betreft verhuizen naar een bedrijventerrein. In Buren is geen plaats voor bio industrie en megastallen maar ook niet voor mega-fruithallen.

Joop de Jonge

Partij voor de Dieren