• Columnist Jan Beyer heeft zijn 200ste column voor de Stad Tiel geschreven.

    Raphael Drent

Onthulling

Het lijkt mij heerlijk om wethouder te zijn. Elke dag in actie komen om je gemeente op een hoger plan te brengen. Om je voor de volle honderd procent in te zetten voor de belangen van je inwoners. Bij dit alles ben je ook nog eens een boegbeeld van je gemeente. Lijkt me ook heerlijk. Lekker in de belangstelling staan. Onder luid applaus officiële handelingen verrichten. Handelingen die overigens steeds merkwaardiger vormen aan nemen. Zo herinner ik me dat een Burense wethouder vorig jaar in Lienden een CT-scan voor paarden officieel opende. Hoe ze dat gedaan heeft weet ik niet. Ze zal het eerste paard toch niet eigenhandig door het apparaat hebben geduwd? Hoe dan ook, in ceremonieel opzicht wordt er veel gevraagd van een wethouder. Daar weet ook de Tielse wethouder van openbare werken van mee te praten. Vorig jaar kwam hij in actie om een ezelsbruggetje in het hertenkamp te openen en vorige week onthulde hij een nieuwe prullenbak in de binnenstad. Onthullen? Ik dacht altijd dat je dat alleen doet met het werk van bijvoorbeeld een beeldend kunstenaar. De autoriteit trekt dan een groot laken weg en alle genodigden verdringen zich met een glas champagne in de hand om een glimp op te vangen van de nieuwe artistieke creatie die eronder vandaan gekomen is. Maar een afvalbak onthullen? Als we die kant opgaan, staat de wethouders in deze regio nog wel het een en ander te wachten. Op 1 juli 2019 (vanzelfsprekend onder voorbehoud, want je weet het maar nooit) worden er in de Avri-gemeenten 520 ondergrondse afvalbakken in gebruik genomen. Ik ben benieuwd of deze containers ook onthuld zullen worden door wethouders. En of ze daarvoor wel te porren zullen zijn, want er is weinig eer mee te behalen. Als bestuurder loop je het risico dat geen enkele inwoner komt kijken. Je staat helemaal alleen bij de met groene ballonnen versierde container. Niemand heeft de moeite genomen om getuige te zijn van deze toch voor de regio toch zo belangwekkende en kostbare gebeurtenis. Hooguit de directeur van de Avri zelf. En misschien de regionale televisie. Vertwijfeld ziet de wethouder zich genoodzaakt om met een onbeluisterde toespraak in alle stilte de openingsdaad te verrichten. Hij laat de eerste zak met incontinentiemateriaal officieel de bak in ploffen. Hij kan zich gelukkig prijzen dat hij niet eerst een paar honderd meter met die zak hoefde te sjouwen. Dat zou pas echt een onthulling voor hem zijn.

Jan Beijer

(reageren: jbeijer@upcmail.nl)