Reuring rondom de gemeenschappelijke regelingen

Gemeenten werken samen met elkaar op veel vlakken. Dit gaat meestal om taken die gezamenlijk makkelijker en goedkoper uitvoerbaar zijn. Soms is samenwerking wettelijk verplicht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan de Veiligheidsregio (o.a. Brandweer).

Maar meestal is samenwerking vrijwillig zoals bij de Werkzaak (voorheen Lander) en de Avri. Een gemeenschappelijke regeling (GR) is een uitvoeringorgaan van het college en de gemeenteraad heeft een controlerende functie. In de discussie bijvoorbeeld rond de uitvoering van de Avri met name rond de problemen m.b.t. zwerfvuil laat het CDA zien dat we zeer kritisch zijn op de uitvoering en dat zullen we ook blijven.

Zogezegd, de raad controleert wat de GR levert en wat dit voor onze inwoners betekent. Ook heeft de gemeenteraad budgetrecht. Met andere woorden: wordt het beschikbare geld wel goed ingezet en komt dit ten goede aan onze inwoners?

Onlangs hebben we als raad de conclusie getrokken dat door enkele van deze uitvoerende organisaties "te makkelijk" met het beschikbaar gestelde geld werd omgesprongen. Belastinggeld (van u als inwoner) werd besteed aan zaken waar naar onze mening geen goed plan aan ten grondslag lag. Als gemeenteraad is/was het ons niet duidelijk of de besteding van dat geld wel ten gunste van onze inwoners zou komen.

Te vaak worden wij als raad achteraf geïnformeerd over een al door een GR genomen besluit. Dat zijn soms beslissingen die zelfs discutabel zijn en waarvan het CDA van mening is dat onze inwoners hier niet op zitten te wachten. Dit heeft niks met macht van de raad te maken. De raad besluit over dit soort zaken na weloverwogen afwegingen. Het belastinggeld kan immers maar één keer worden uitgeven.

Yvonne Son-Stolk

Raadslid CDA Tiel