• Columnist Jan Beyer heeft zijn 200ste column voor de Stad Tiel geschreven.

    Raphael Drent
  • Columnist Jan Beyer heeft zijn 200ste column voor de Stad Tiel geschreven.

    Raphael Drent

Schieten

De Betuwenaren. Wat zijn dat voor mensen? Wat is de volksaard van de Betuwe? Ik ben er nog steeds niet achter. Toen ik hier kwam wonen kreeg ik de indruk van een nogal besloten gemeenschap, geïsoleerd door de rivieren. Volk dat zich niet druk maakte. De appels, de peren en de kersen kwamen toch wel aan de bomen. Meningsverschillen werden uit de wereld geholpen met een glas jenever, met een "boltje". Proost, en men was weer goede vrienden. Een beeld dat ook werd geschetst door de Over-Betuwse schrijver Karel Lantermans. Hij karakteriseerde de "Betuwenaars" als "een volkje dat ongestoord en rustig met elkaar voort leeft, zonder strijd of moeite. En dat in die apathie volmaakt gelukkig is." Hij schreef dat in 1938 en zal toen niet vermoed hebben dat er van zijn typering op den duur weinig zou overblijven. Want wat zien we nu? De "Betuwnaars" staan elkaar naar het leven. In ieder geval in Lienden. Als u vorige week de uitzending van Mr. Visser Doet Uitspraak heeft bekeken, weet u waar ik het over heb. Ondertiteld volkstoneel van het meest vermakelijke soort. Maar ik ben er ook van geschrokken. De televisierechter moest een oordeel vellen over een hoog opgelopen burenruzie in dat doorgaans rustige dorp. De 81-jarige Ries van Soest en zijn buren Eef en Evert stonden als kemphanen tegenover elkaar. Ze kibbelden over een hekje, dat Ries naast zijn huis geplaatst, waardoor de buren te weinig ruimte hadden om uit hun auto te stappen. Heibel, die drie jaar geleden begonnen was toen Eef en Evert naast de krasse Ries kwamen wonen. Zijn leven was daardoor helemaal verpest, zo klaagde hij. Erger nog, hij zou die twee naast hem het liefst overhoop willen schieten, zo bekende hij, duidelijk door wanhoop gedreven. Ries toch, hou je in, kerel, dacht ik bij het zien van deze onthullende en tegelijkertijd diep tragische televisiebeelden. Schieten? Het zijn geen hongerige schreeuwen die je met een geweer te lijf gaat om ze uit de kersenbongerd te jagen, beste Ries. Karel Lantermans zou er ook danig van geschrokken zijn, want in zijn beweert hij dat er weinig kwaad zit in het Betuwse volkje. Het laatste woord van Mr. Visser was helder; het hekje van Ries hoeft niet weg, uiteraard tot grote teleurstelling van Eef en Evert die de televisierechter naar Lienden hadden gehaald. Buurman Ries kan de buks weer wegstoppen. Maar of het ooit goed komt tussen die buren in Lienden. Ik heb er een hard hoofd in. Het hekje mag weliswaar blijven staan, maar toch is het hek van de dam, daar in Lienden.

Jan Beijer

(reageren: jbeijer@upcmail.nl)