• De Cornecanters
  • De Cornecanters

Cornecanters zingen voor het goede doel

INGEN Gemengde Zangvereniging De Cornecanters heeft vorige week voor de 25e maal een benefietconcert in de Ingense kerk verzorgd. De opbrengst gaat dit jaar naar de vijftigjarige zorginstelling De Valentijn in Maurik. Tijdens het concert is lid Annie van Amerongen gehuldigd. Zij is 65 jaar lid van de Ingense zang. Voorzitter Bert van de Voet zette haar ten overstaan van alle toehoorders nog eens extra in het zonnetje. De Cornecanters verzorgen ieder jaar een benefietconcert in de Ingense kerk, die geheel belangeloos ter beschikking wordt gesteld door de kerkvoogdij. Momenteel telt de Ingense gemengde zangvereniging 54 leden.