• Gerestaureerd hek R.K. Kerkhof Tiel

    G.A.Overdijk

Allerzielen in Tiel: vieren en herdenken

22-10-2018, 18:52 | Lezersnieuws | Gerrit Overdijk

Datum:

vrijdag 2 november 2018, 10:30

Locatie:

R.K.Kerkhof Tiel
Tiel

Op 2 november is het Allerzielen, de dag dat door de katholieke gemeenschap de doden worden herdacht. In Tiel gebeurt dat al jarenlang op een bijzondere manier door een bijeenkomst op het kerkhof, zegening van graven met Gregoriaanse zang van de Schola Cantorum.

Dit jaar is de bijeenkomst extra bijzonder, omdat de gerestaureerde kapel op het kerkhof aan de J.D. van Leeuwenlaan voorafgaand aan de Allerzielenbijeenkomst zal worden ingewijd door pastoor Hogenelst.

Na de inwijding zingt de Schola Cantorum het Locus iste uit de mis van de Kerkwijding. Direct daarna begint de Allerzielenherdenking, waarna de rondgang over het kerkhof volgt.

Om half 11 begint deze viering.

Ook is er op het kerkhof aan de Papesteeg een bijeenkomst en zegening van de graven. Daar zingt het koor Soli Deo Gloria.

's Avonds is in de St.Dominicuskerk de viering van Allerzielen om 19.00 uur. Alle overledenen uit de Tielse parochiegemeenschap worden dan herdacht. Dan zingt het Walburgkoor.