Cursus Sociale Hygiëne

11-07-2019, 22:38 | Lezersnieuws | Welzijn Rivierstroom

Datum:

woensdag 4 september 2019, 22:00

Locatie:

Verhuizensestraat 8
vv I.S.C.
Ingen

Vrijwilligersorganisaties die alcohol willen schenken hebben een vergunning van de gemeente nodig. Daarvoor is een diploma Sociale Hygiëne vereist. Vrijwilligersorganisaties met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en Horecawet. Het doel van deze wet is het verantwoord alcoholgebruik stimuleren en overmatig alcoholgebruik tegengaan. De wet stelt daarom eisen aan het schenken van alcohol. Dorpshuizen, sportkantines en andere verenigingsgebouwen waar alcohol wordt geschonken moeten minimaal over twee (vrijwillige) leidinggevenden beschikken met een diploma Sociale Hygiëne. Het diploma geeft aan dat de vrijwilliger bekend is met de vakbekwaamheidseisen voor het werken in de horeca. De training van twee avonden plus zelfstudie bereidt voor op het examen Sociale Hygiëne.

De cursus is op woensdag 4 en 18 september in de kantine van de Vv ISC Ingen van 19.00-22.00 uur.