• Het nieuw geplaaste Altaar in de kapel R.K. begraafplaats

    Bert Spaan, foto is vrij van rechten te gebruiken

2 NOVEMBER - ALLERZIELENVIERINGEN MET GRAVEN ZEGENINGEN OOK OP DE TIELSE BEGRAAFPLAATSEN!

23-10-2016, 22:20 | Lezersnieuws | Bert Spaan

Persbericht Allerzielen 2 november

Allerzielen lééft!

- Een aloude traditie springlevend, ook in Tiel -

Gedenken

'Allerzielen' (het feest van alle zielen), is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle zielen van de gestorvenen worden herdacht.

iAllerzielen in de katholieke kerk de jaarlijkse dodenherdenking. Allerzielen is een gedenkdag voor álle overledenen. Er gaan, speciaal op díe dag gedachten door je heen: gedachten over al die mensen die je mist en over het leven dat je met elkaar deelde. De 'ziel', een deel van de mens dat volgens de traditie eeuwig leven heeft, en na ons aardse bestaan wordt opgenomen in het eeuwige licht van God. Een gedenkdag, reeds geworteld in de twaalfde eeuw. De dagen vallen in een seizoen waarin het steeds kouder en donkerder wordt. De natuur wordt stiller en doet eraan denken dat alle leven op aarde ooit eindigt. Het is een moment van terugkijken en vooruitzien. Van verdriet maar ook van dierbare herinneringen.

Springlevend

In onze Tielse geloofsgemeenschap is Allerzielen al jaren 'springlevend.' Woensdag 2 november gedenken we nadrukkelijk onze geliefde overledenen. Dat doen we 's ochtends om 10.30 uur op de begraafplaatsen aan de J.D. van Leeuwenstraat en de Papesteeg. Na een korte gebedsdienst zullen dan in een plechtige rondgang de graven worden gezegend. Aan de de gebedsdienst op de J.D. van Leeuwenstraat, verleent, zoals al jaren gebruikelijk, de 'Schola Cantorum Tiel' haar medewerking. Op de begraafplaats aan de Papesteeg zullen leden van onze verschillende koren de plechtigheid ondersteunen. Om 19.00 uur gedenken we, in een viering van Woord- en communie in de St. Dominicuskerk, met medewerking van het 'Walburgkoor', in het bijzonder onze medeparochianen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Voor allen branden we een kaarsje. Van harte nodigen wij u uit voor deze bijzondere vieringen.

Inzegening nieuwe altaartafel

Onlangs is in de kapel van de begraafplaats aan de J.D. van Leeuwenstraat, met medewerking van het parochiebestuur en veel vrijwilligers, een nieuwe altaartafel geplaatst. Het is afkomstig uit de kerk van Rumpt, welke in de afgelopen periode aan de eredienst is onttrokken. Een ware aanwinst voor onze geloofsgemeenschap en de begraafplaatskapel. Tijdens de Allerzielenviering zal de altaartafel opnieuw worden ingezegend.

Namens de pastoraatsgroep St. Dominicus,

Klaas Faber