• een themamiddag

    Annet Renniers

60+ Soos Passewaaij viert eerste lustrum

29-10-2017, 16:30 | Lezersnieuws | 60+ Soos Passewaaij

De 60+ soos Passewaaij viert op 3 november haar eerste lustrum met een hapje en een drankje. De middag krijgt een muzikale noot door de muziek van Dick Steenbergen.

5 jaar geleden is op initiatief van Mozaiek in samenwerking met enige bewoners uit Passewaaij het inititatief genomen een 60+ ontmoetingsplek te creëren in de wijk Passewaaij. De 60+ Soos startte toen met één ontmoetingsmiddag per maand in het voormalige restaurant van La Grotta in het winkelcentrum Passewaaij. Na een poosje bleek er behoefte aan meer bijeenkomsten en door de inzet van José van Bekkem en Petra Werkman en een groep vrijwilligers is dit gerealiseerd. Op dit moment bestaat er een 60+ soos met een uitgebreid weekprogramma. Bijna elke dag is er wel iets te doen. Het programma varieert van jeu de boules, de inloopbridge, 60+ en Fit en een themamiddag tot een ontmoetingsmiddag voor leeftijdsgenoten met een praatje, spelletje en veel gezelligheid. Ook is er eens per maand een gezamenlijke eettafel. En natuurlijk hebben we nog de beweegtuin Tiel die naast het wijkgebouw Passewaaij is gelegen. Deze is in april 2016 gerealiseerd samen met de gemeente. De beweegtuin biedt aan een breed publiek de mogelijkheid gratis in de openlucht op een zevental fitness apparaten de spieren soepel te houden.

Al met al is de 60+ Soos Passewaaij een levendige ontmoetingsplek geworden. Momenteel maakt de 60+ Soos gebruik van het lokaal van de Wijkvereniging Passewaaij, Koerierspad 3, vlak achter het winkelcentrum van Passewaaij.

Bent u nieuwsgierig naar ons, dan is ons eerste lustrum misschien de gelegenheid om eens te komen kennismaken. Voor informatie kunt u bellen met 06 83922001 of kijk eens op onze website: 60plussoospassewaaij.nl