BetuweZorg voert per direct de nieuwe HBH-loonschalen in voor haar medewerkers

04-04-2018, 08:41 | Lezersnieuws | Rachel

Er is al enige jaren discussie over de huidige salarissen voor thuiszorg medewerkers die huishoudelijke zorg verlenen. Werkgevers en werknemersbonden hebben onlangs de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin deze beloning op een aanvaardbaar niveau wordt gebracht, aangeboden aan het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, om deze algemeen verbindend te laten verklaren. Wanneer de AMvB algemeen verbindend wordt verklaard stemmen gemeenten in om reële tarieven voor de dienstverlening te betalen waardoor zorgaanbieders de nieuwe loonschaal kunnen hanteren. De salarissen van onze medewerkers stijgen daardoor en zij zullen tevens langer in salaris doorgroeien. Ron Wesseling, directeur BetuweZorg: “Onze medewerkers leveren behalve de directe zorg indirect ook een belangrijke bijdrage aan het regeerbeleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Om dit beleid voort te kunnen zetten dient er tenminste een aanvaardbaar salaris te worden betaald aan diegene die dat werk uitvoeren zodat er wellicht meer mensen enthousiast raken voor werken in de zorg. Met een toenemende vergrijzing en een afnemende capaciteit op de arbeidsmarkt zullen we deze medewerkers harder nodig hebben dan ooit.” Het wachten is dus op het algemeen verbindend verklaren van die AMvB en op de verhoging van de tarieven van de gemeente. De directie van BetuweZorg heeft echter besloten hier niet op te wachten en per direct (01-04-2018) de lonen van de medewerkers te verhogen. “De gemeenten in onze regio zijn momenteel bezig met herijking van de tarieven en wij vertrouwen erop dat deze met terugwerkende kracht zullen worden aangepast.”