Blikvernauwing en breedband, een lekker stel

19-12-2018, 12:10 | Lezersnieuws | Maarten


 

Wie had ooit kunnen denken dat de overheid cruciale taken zou gaan afstoten naar de marktpartijen. Waterleiding, energievoorziening, gezondheidszorg, postbezorging en het spoor zijn toch taken waarbij we voor onze belastingcenten iets terugzien en waarbij levering gegarandeerd moet zijn.

Het doorgeslagen marktdenken lijkt nu ook al de gemeente Buren in zijn greep te hebben.

Het zag er zo veelbelovend uit. Eerst die enquête waarbij de bevolking in het rivierengebied werd gevraagd of ze snel internet in huis wilden of niet en daarna een juichend bericht uit de raad dat Rivierenland zich erop kon laten voorstaan dat ze de eerste in Nederland zou zijn waar snel internet in het buitengebied zou worden gerealiseerd. Wat waren we trots. Waarin een kleine gemeente groot kan zijn.

Op 18 december echter wist de Gelderlander te melden dat de gemeente Buren het allemaal niet meer zag zitten. De reacties van de verschillende raadsleden hebben mij verbijsterd achtergelaten op die ene uitzondering van D66 na.

Terwijl in Frankrijk de gele hesjes de straat kleuren vanwege de diepgevoelde gedachte dat de politiek geen rekening houdt met de belangen van de burgers en er zelfs helemaal niet naar luistert en hun eigen gang gaat, wordt op mini formaat in de raad van Buren dezelfde fout gekopieerd.

Terwijl meer dan 97 procent in de enquête aangaf snel internet in huis te willen hebben vindt Gemeentebelangen Buren; “Dan moet je er wel van overtuigd zijn dat het loopt.’’ Een overtuiging die zijn partij niet heeft”. Waar baseren zij zich op, een glazen bol?

Wij zijn niet voor het regioplan’’, zegt ook de VVD, een partij die waarschijnlijk liever een commerciële aanbieder laat opdraven, want de markt moet zijn werk doen. Wat dat in onze maatschappij heeft aangericht onder leiding van haar voorman weten we inmiddels. Je zal maar in een IJsselmeer ziekenhuis werken.

Het bontst maakt de Partij voor de Dieren het met de volgende uitspraak; “Je kunt het niet maken voor de gemeente, zeker als het niet nodig is’’, De mening van deze partij doet denken aan de reactie toen er in een ver verleden riolering werd aangelegd: “Waar is dat nou voor nodig we hebben toch een goed werkend poeptonnetje”.

Met zulke paternalistische politici zou je haast vergeten wat er ook alweer in het “Raadsjournaal”van 19 april 2018 werd gemeld. Ik help u even want dit stond er echt. Onder het kopje “Goed nieuws over breedband” las u toen het volgende;

“Nederlandse primeur

Regio Rivierenland is trots op deze primeur (de aanleg van dit breedbandnetwerk). De samenwerkende gemeenten willen zeker stellen dat niemand in de regio achterblijft en iedereen beschikt over internettoegang die snel genoeg is om alle soorten moderne digitale diensten goed te kunnen gebruiken.”

Verderop in het zelfde stuk lees je nog over de mening van de bewoners/eigenaren dat 97,3% van hen volmondig “ja” antwoordden op de vraag of zij één of meerdere diensten via een glasvezelnetwerk willen afnemen. De opsteller van dit Raadsjournaal concludeert terecht “Een duidelijk signaal dat er een dringende noodzaak is om een dergelijk netwerk te ontwikkelen”.

Natuurlijk is die noodzaak er. In de zeer nabije toekomst worden snelle verbindingen belangrijker dan ooit. Voor de bedrijven die processen op afstand willen kunnen volgen en besturen voor burgers die diensten zoals monitoring van gezondheid vanuit het ziekenhuis in eigen huis krijgen thuisbezorgd, voor de thuiszorg die 24/7 op afstand kan beoordelen of er onmiddellijk ingrijpen nodig is en ga zo maar door.

In de buitengebieden waarin wij wonen zal snel internet een dringende noodzaak blijken te zijn. Zoals de zandweg niet meer voldeed toen de verkeersdrukte toenam is het koperkabeltje waarover wij vroeger alleen onze telefoongesprekken afhandelden, als je al een telefoon had, al lang niet meer voldoende. De komst van 5g kan voor de inwoners in de kernen een oplossing gaan worden maar door de vele benodigde masten (veel meer dan bij 4g) zie ik dat in het buitengebied nog niet zo snel gebeuren. Dat gaat dan wellicht het volgende struikelblok vormen. Je blijft toch maar zitten met die lastige klanten in dat buitengebied. Dan is glasvezel in de kern wellicht niet nodig maar nog steeds is het buitengebied niet afgedekt.

Dan is er die vergadering op 18 december. Terwijl ons was beloofd dat we goed op de hoogte gehouden zouden worden kwam daar ineens het argument dat het maar op 10 procent van alle adressen van toepassing zou zijn terwijl de gemeenteraad alle inwoners van Buren vertegenwoordigt. Met andere woorden met deze voorwaarden kunnen we natuurlijk niet akkoord gaan. Wie zou daar nu de redelijkheid niet van inzien?

Behalve dat de meerderheid van de gemeenteraadsleden zich niets wenst aan te trekken van de 97 procent JA-stemmers, denken ze nu kennelijk ook dat wij dom zijn.

Van meet af aan ging het over het buitengebied en nu doen alsof dat een nieuwtje is, lijkt nogal op volksverlakkerij. Ze hebben nota bene zelf de aanvraag bij de Europese Unie gedaan die nu als Kop van Jut de schuld krijgt dat ze hun eigen aanvraag honoreren. Had dan heel het Rivierengebied in de aanvraag betrokken, denkt een gewone burger dan. Nee heb je en ja kun je krijgen.

 

Dan nog het volgende; De raad beslist over een voorstel vanuit het College van Burgemeester en Wethouders. Ik lees niets over de wethouder die het voorstel zou moeten verdedigen. Wel lees ik dat de fractievoorzitter van Gemeentebelangen tegenstemde. Was dat niet de man die vier jaar lang medeverantwoordelijk was voor het project waar hij nu tegenstemde? Ik woon hier nog maar vier jaar dus ik kan mij natuurlijk vergissen.

Als je in de afgelopen tien jaar wel eens een blik in een krant hebt geworpen dan wordt je al snel benieuwd als je leest dat er deze zomer zich een marktpartij heeft gemeld die een mooi aanbod heeft gedaan. Één marktpartij en men verandert al van mening. Met die ene marktpartij wordt nu de zaak weer voortgezet.

Lazen we niet dat er bijna 11 miljoen euro met alleen maar het buitengebied gemoeid zou zijn. Zijn dat niet bedragen waarbij (zeker als je de kernen ook nog gaat meenemen) Europese aanbestedingen verplicht zijn om te zorgen dat het geen financieel drama wordt?

Als je dat niet inziet dan leef je in “Andere Tijden” live. Als je daar toch zo goed in thuis bent zou je op je oude videorecorder, want die heb je dan waarschijnlijk ook nog, eens die oude videoband moeten opzetten van Paul van Vliet met zijn programma; “Bram in de Kamer”. Let goed op de volgende vraag van Bram aan de minister;

“Is het de minister bekend dat regeren is vooruitzien?”

“O, dus je weet het wel”. Dat kabinet viel trouwens.

 

Maarten Vroombout

19 december 2018

Calahonda (Sp)