• De ligging van Huis Kortenhoeve

    GoogleMaps

Het adellijke Huis Kortenhoeve in het Streekmuseum

28-03-2019, 17:40 | Lezersnieuws | Edwarn

Op maandagavond 8 april om 20.15 ontvangt de Historische Kring in het Streekmuseum Baron van Brakell in Ommeren spreker Dr. F. Th. J. Godin. Deze komt een lezing houden over een bijzondere plek in Eck en Wiel. Namelijk Huize Kortenhoeve. De naam Kortenhoeve heeft te maken met de lengte van bouwland percelen. Een 'hoeve' was een standaardmaat voor een grondbezit. In 1825 had het kasteelterrein nog een langgerekte vorm. Dit is inclusief de grachten die nu ook nog herkenbaar zijn. Het latere 19de-eeuwse huis is een stuk kleiner geworden. Maar duidt een insnoering aan de zuidzijde van het terrein nu op een onderscheid tussen hoofd- en voorburcht? Jacobus Anspach (1830-1909) heeft naar een voormalig kasteel op deze plek onderzoek gedaan. Hij richtte zich op een oude familieoorkonde uit het archief van de familie Panthaleon van Eck. Was dat een legende met een mythische oorsprong? Stond er inderdaad in 1266 nog een kasteel, of was het een misverstand? Spreker heeft ook hier onderzoek naar gedaan. Anspach was een serieus onderzoeker. De plek Kortenhoeve kent een geschiedenis van bijna 7 eeuwen. Het huidige huis heeft, ondanks vele verbouwingen, nog steeds 14e eeuwse bouwdelen. Ook de bewonersgeschiedenis is interessant. Vanaf de 17e eeuw werd het huis bewoond door de adellijke familie Cocq van Delwijnen. Daarna vestigde aan het einde van de 19e eeuw, het burgemeestersgeslacht Verbrugh zich er. In het midden van de 20e eeuw kwam er de fruittelersfamilie Vonk, die huis en boomgaard pachtte in een maatschap met Verbrugh. Begin jaren 70 werd het huis door de familie Verbrugh verkocht aan Stichting L'Abri. De heer Godin ondersteund zijn verhaal met veel historische foto’s en afbeeldingen, kaartfragmenten, enz. Het wordt een interessante lezing voor jong en oud, voor iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis. Het Streekmuseum, Provincialeweg 21 in Ommeren, heeft voldoende en gratis parkeergelegenheid. Zaal open vanaf 20.00 uur.