Hulp bij burenoverlast?

08-02-2016, 17:20 | Lezersnieuws | ElkWelzijn Culemborg

Sinds deze maand is in de gemeente Tiel het project Buurtbemiddeling naast particulier woningbezitters ook voor huurders van KleurrijkWonen beschikbaar. De meeste mensen wonen prettig naast elkaar. Maar soms gaat er iets mis en bezorgen buren elkaar overlast. Overlast of burenruzies kunnen de sfeer in een straat of buurt negatief beïnvloeden. Buurtbemiddeling kan hier een oplossing bieden.

Vaak beginnen de irritaties met een kleinigheid. Door niet of niet goed met elkaar te praten kan zo'n kleinigheidje uit de hand lopen en uw woonplezier behoorlijk verpesten. Buurtbemiddeling helpt u om burenruzies op te lossen die te maken hebben met kleine ergernissen zoals geluidsoverlast, overlast van dieren of het steeds klepperende hek in de achtertuin, overhangend groen, te lang rommel op de stoep laten liggen enzovoort. Buurtbemiddeling is speciaal bedoeld voor een vroegtijdige aanpak van problemen. Buurtbemiddeling probeert te voorkomen dat de politie er aan te pas moet komen. Onafhankelijke bemiddelaars helpen buurtgenoten afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Het is de bedoeling om buren - weer - met elkaar in gesprek te brengen en het onderlinge contact te herstellen.

Hoe werkt het?

Buurtbemiddelaars kunnen helpen om er met elkaar als buren uit te komen. Zij doen dat in een bemiddelingsgesprek, waarin de bemiddelaars samen met de beide buren om de tafel gaan zitten. Daaraan voorafgaand hebben ze de partijen al individueel gesproken. De bemiddelaars zijn onpartijdig, ze zijn neutraal en onafhankelijk. Ze luisteren en helpen zoeken naar oplossingen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de hulp van buurtbemiddeling is gratis.

Aanvragen

U kunt vanaf nu onze hulp inroepen! Wij luisteren bij u thuis uitgebreid naar uw verhaal, gaan ook bij uw buren op bezoek om hun kant van het verhaal te horen en proberen dan een gesprek te regelen. Daarin zoeken we met u en uw buren samen naar oplossingen waarmee u weer op goede voet verder kunt als buren. Zo'n bemiddelingsgesprek vindt altijd plaats op een neutrale plek binnen uw gemeente.

Meer informatie

Buurtbemiddeling aanvragen of gewoon eens overleggen over uw burenprobleem? Neem vrijblijvend contact op met Buurtbemiddeling. U legt uit wat er aan de hand is en wij zullen met u overleggen of het goed is een afspraak te maken met bemiddelaars.

Mocht u denken dat u onze hulp kunt gebruiken bel of mail ons voor overleg of advies: buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl of 0345-515227