Hulp bij persoonlijke administratie zeer gewild.

25-10-2018, 12:36 | Lezersnieuws | Monique

Het aantal aanvragen voor ondersteuning bij de administratie is dit jaar al over de 50 gegaan. STMR (Santé partners) en Mozaiek hebben samen de handen ineen geslagen om deze dienst voor de gemeente Tiel te behouden.

Sinds een jaar zijn de vrijwilligers Thuisadministratie Tiel actief.  Zij helpen een groeiende groep inwoners, die – meestal tijdelijk – niet in staat is om de eigen administratie op orde te houden. Rekeningen worden niet betaald en mogelijkheden van tegemoetkomingen worden niet altijd benut. Een gevolg kan zijn dat er schulden ontstaan. De ondersteuning van vrijwilligers helpt om orde te brengen, toeslagen aan te vragen en overzicht te krijgen. De vrijwilligers ondersteunen de vrager bij het weer zelfstandig kunnen doen van de administratie.

Een vaste groep deskundige vrijwilligers zet zich in om de deelnemers te helpen. Aanvragen komen via professionals zoals de wijkteams of de Wmo-consulenten of van de vrager zelf. Daarvoor wordt een aanmeldingsformulier ingevuld. De coördinator kijkt of aan de vraag voldaan kan worden met vrijwillige inzet . Als dat zo is, wordt een vrijwilliger ingezet. Momenteel bestaat de groep uit 9 vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom. Meer informatie over aanvragen en het vrijwilligerswerk is te verkrijgen bij Monique van Os, Mozaiek via telnr. 0344-611566 of matchpoint@mozaiekwelzijn.nl.