• Jongeren Entrea geven StreetTalk op scholen

    Charlotte Mens

Leerlingen Lingecollege Tiel krijgen STREETTALK van jeugdzorgjongeren Entrea

13-04-2016, 11:20 | Lezersnieuws | Entrea

Op donderdag 14 april geven Sanne, Melissa, Noortje, Jen, Danny, Bianca en Daan 'StreetTalk' aan leerlingen van RSG Lingecollege in Tiel. In verschillende gastlessen vertellen zij over jeugdzorg en over hoe het is om tijdelijk in een behandelgroep of fasehuis van Entrea te wonen. Ervaringen die zij op hun eigen manier en in de vorm van een gastles met leeftijdsgenoten delen.

Waarom willen de jongeren dit?

Om te laten zien dat jeugdzorgjongeren niet anders zijn dan de leerlingen op school. Maar vooral ook om door hun ervaringen de leerlingen te laten ontdekken dat het goed is om op tijd aan te geven wanneer het op school of thuis niet zo goed gaat. Leren van elkaar in het kader van preventie.

StreetTalk is een initiatief van de Jongerenraad van jeugdzorgorganisatie Entrea. De gastlessen zijn vooral geschikt voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs, bij voorkeur de tweedeklassers. Samen met de school wordt gekeken naar de beste aansluiting bij een thema of het lesprogramma.

De leerlingen van het Lingecollege in Tiel kunnen zich verheugen op een bijzondere les.