Mozaïek is op zoek naar gastvrouwen voor de ouderkamers

12-06-2017, 13:30 | Lezersnieuws | Mozaiek Matchpoint

Mozaïek welzijnsdiensten is op zoek naar vrijwilligers die als gastvrouw willen samenwerken in de Tielse ouderkamers.

Wat is een Ouderkamer?

Een Ouderkamer is een plek waar ouders/verzorgers elkaar ontmoeten, om te praten over allerlei zaken die betrekking hebben op de ontwikkelingskansen van hun kinderen op de basisschool.

In welke wijken zijn ouderkamers ?

In Tiel Noord in basisschool de Molenwerf, en basisschool de Moespot en in Tiel West in basisscholen, De Floriant, (= Adamshof en Rotondaschool)

Wat verwachten we van een GASTOUDER ?

De gastouder vormt een spil in de ouderkamer. Haar werkzaamheden zijn:

• Het ontvangen van ouders in de ouderkamer.

• Het stimuleren van ouders om gebruik te maken van voorzieningen.

• Het in overleg verzorgen van Promotie activiteiten.

• Het opvangen van signalen over vragen die bij ouders leven en dit doorgeven aan de coördinator.

• Het helpen van de coördinator bij het organiseren van themabijeenkomsten, opvoedcursussen, volwasseneneducatie en andere activiteiten.

De bijbehorende functie-eisen zijn:

• Woonachtig in Tiel

• Dinsdag, woensdag of donderdagochtend beschikbaar

• Enige kennis en inzicht hebben in de ontwikkeling van kinderen door zelf ouder te zijn of veel met kinderen op te trekken.

• In staat zijn om gemakkelijk contact te leggen met ouders.

• Respectvolle houding ten opzichte van ouders afkomstig uit verschillende culturen.

• In staat zijn om een gezellige sfeer te scheppen.

• In staat zijn om de ouderkamer geschikt voor gebruik te maken (koffie en thee zetten, materiaal klaarleggen enzovoorts.).

• Initiatiefrijk zijn.

• Bereid zijn om nieuwe dingen te leren.

• Beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur een andere taal van één van de doelgroepen.

Meer informatie en aanmelden voor 7 Juli a.s..

Neem dan contact op met Mozaïek welzijnsdiensten, tel 0344 - 611566 en vraag naar Ayse Cosar en/ of Marc Horsten. Graag aanmelden voor 7 Juli a.s., zodat we in september van start kunnen gaan.