• Schoolmeubilair ophalen bij PWA school

    will van Rhee

Prins Willem Alexander School schenkt overtollig meubilair aan Suriname

20-01-2019, 17:31 | Lezersnieuws | Will

Belastingvoordeel en tevens de Stichting helpen?

 

De Stichting “Vrienden van Suriname” verzamelt en verstuurt al meer dan 15 jaar gemiddeld 4 tot 5 keer per jaar, zeer grote (40 ft) zeecontainers met hulpgoederen naar Suriname. In Suriname is de economisch crises nog lang niet voorbij, er heerst vooral onder de arme bevolking, bittere armoede.

De hulpgoederen die de Stichting verscheept , rolstoelen, verbandmiddelen, schoolmeubelen ed, zijn dan ook zeer hard nodig.

Het versturen van een container kost  telkens 3.000 euro.

We kunnen dan ook elke financiële hulp gebruiken.

Wilt u ons helpen? Alle beetjes maken één groot dus.

De Belastingdienst erkent de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van belastingen. Zo heeft u een belastingvoordeel én helpt u de Stichting.

De Stichting “Vrienden van Suriname” is een stichting met veel vrijwilligers maar heeft nauwelijks geld in kas. Vandaar een oproep om een gift te geven aan onze stichting.Rabobank Tiel   BIC:     RABONL2U        IBAN:     NL53RABO0362966796              Zie voor meer informatie www.vriendenvansuriname.nl

 

PRINS WILLEM ALEXANDER SCHOOL SCHENKT SCHOOLMEUBILAIR

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft van de PWA school te Tiel ca 25 schooltafeltjes en – stoeltjes ontvangen. Dit schoolmeubilair was overtollig en kan men in Suriname nog zeer goed gebruiken.

 

VERBANDMIDDEL EN ROLSTOELEN OPGEHAALD.

Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” zijn naar Landgraaf (bij Heerlen in Limburg) gereden om daar een aanhangwagen te laden met incontinentiematerialen, rolstoelen en rollators. Tevens werd bij een particulier uit Winssen enige postoelen en enige rolstoelen opgehaald.