Senioren in veilige vertrouwde handen

02-11-2015, 19:30 | Lezersnieuws | secr. KBO-Tiel

Woensdag 28 okt. organiseerde het bestuur van KBO-Tiel een presentatie met als thema "Ouderen in Veilige Handen".

Na verwelkoming van de belangstellenden en sprekers opende wnd. voorzitter dhr.Cuijten de bijeenkomst.

Als eerste kwam mevr.v.d. Linden GGD Gelderland aan het woord. Zij verwoordde diverse belangrijke punten waarmee ouderen kunnen worden geconfronteerd, zoals het niet zelf meer kunnen uitvoeren van de financien.

Aansluitend werd het woord gegeven aan dhr. Nootenboom, notaris te Eck en Wiel. Hij ging dieper op deze materie in. Vooral het regelen van testament,volmachten en levenstestament werd door hem uitgebreid behandeld.

De laatste spreker was mevr. Donker van Rabobank West Betuwe. Zij vertelde over veilige bankzaken regelen, telebankieren, het verstrekken van nodige hulpmiddelen en bankzaken regelen met anderen.

Ook zij sprak over volmachten en levenstestamenten. Verder maakte zij de belangstellenden er op attent dat de Rabobank cursussen internet- bankieren organiseert. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de Rabobank.

Rond de klok van 16.00 uur kon wnd.voorzitter de bijeenkomst beeindigen, na dankzegging en overhandiging van een kleine attentie aan de sprekers. Het was een zeer leerzame bijeenkomst en zeker voor herhaling vatbaar.