• Rinie Evertse, bedrijfsleider SolarTek/SolarComfort bij Zonnepark Avri

    David Lucas Wolf

SolarTek uit Geldermalsen gaat controle en onderhoud zonnepark Avri verzorgen

28-06-2018, 13:06 | Lezersnieuws | Marlous

Zonnepark Avri, gelegen aan de A15 in Geldermalsen, is operationeel. Waar voorheen een begroeide afvalberg te zien was, prijken nu ruim 34.000 zonnepanelen. Die voorzien ongeveer 3.000 huishoudens van stroom en dragen bij aan een duurzaam Rivierenland. Het Duitse/Nederlandse consortium ib vogt/Solarfields realiseerde het zonnepark. De basis is een lokaal succes. Het is namelijk gelegd door SolarComfort, één van de ondernemingen van de J.C. van Kessel Groep uit Geldermalsen. Ook één van de andere ondernemingen van de groep is nu bij het zonnepark betrokken: SolarTek is gevraagd de controle en het onderhoud te verzorgen.

Lokale partners, snelle realisatie
Avri schreef in haar Europese aanbesteding voor de realisatie van het zonnepark voor dat lokale bedrijven een rol zouden moeten krijgen. In eerste instantie koos consortium ib vogt/Solarfields voor SolarComfort als onderaannemer voor de ondersteuning van de solarinstallatie, maar gedurende het project werden de werkzaamheden uitgebreid. Denk hierbij aan het aanleggen van de weg rond het zonnepark, het aansluiten van tijdelijke kantoorunits, de zandlevering, de signalering en de duizenden funderingselementen. De basis van het zonnepark dus! Dit kon allemaal snel worden gerealiseerd mede dankzij de slimme oplossingen - bijvoorbeeld voor de fundatie - van de lokale onderaannemers die SolarComfort in de arm had genomen. Als lokale spin in het web zorgde het bedrijf via deze weg voor extra werkgelegenheid, efficiëntie en know-how.

Controle en onderhoud zorgt voor continuïteit
De lokale bijdrage van de J.C. van Kessel Groep aan het indrukwekkende zonnepark stopt niet met het afronden van de werkzaamheden rond de bouwplaatsinrichting. Haar bedrijfsonderdeel SolarTek kijkt met consortium ib vogt/Solarfields mee in de realtime monitoring en zorgt voor het onderhoud van het zonnepark. Het team van SolarTek kan na een melding zeer snel ter plaatse zijn in geval van calamiteiten. Dat is heel belangrijk volgens bedrijfsleider Rinie Evertse: “Door een defect kan het park stil komen te liggen. Door snel te handelen, kan de impact van een defect worden beperkt. Naast de voortdurende monitoring, inspecteren wij ter plaatse het complete park een aantal keer per jaar. Niet alleen op defecten, maar ook op vervuiling. Wij meten ook zaken als temperatuur en instraling. Vinden wij een defect of afwijking, dan kunnen wij meteen repareren of bijstellen.”