• nvt

    nvt

Uitnodiging Vormsel 2019

16-11-2018, 14:37 | Lezersnieuws | José

Zondag 26 mei 2019 is de dag dat jongens en meisjes uit de Suitbertusparochie het sacrament van het vormsel kunnen ontvangen. De Suitbertusparochie strekt zich uit over Buren, Geldermalsen, Tiel, Culemborg, Beesd/ Linge, Maurik en Varik. Alle kinderen uit groep 8 in de parochie kunnen zich daar nu voor opgeven; graag voor zaterdag 1 december.

Het vormsel is de voltooiing van het doopsel. Vaak zijn we als baby al gedoopt. Bij het vormsel komt de bisschop of een plaatsvervanger om de doop te bevestigen. Het vormsel is een bevestiging van je geloof. Je kiest er zelf voor om katholiek door het leven te gaan.

De vormselvoorbereiding zal ook dit jaar weer plaatsvinden middels een voorbereidingsweekend van 29 t/m 31 maart. We sluiten hiervoor aan bij de vormselwerkgroep van de parochie Paus Johannes XXIII. Voor een eerste indruk van zo’n weekend zie het filmpje op de website van de parochie ook www.suitbertusparochie.nl, klik op “aanbod” en “ik wil mijn kind laten vormen”. Voor ouders is er op dinsdag 8 januari een ouderavond in Tiel. Op deze avond krijgt u meer informatie over het Vormselproject. Voor vragen kan je terecht bij de werkgroep en bij pastoraal werkster Meike Hettinga via het emailadres vormsel@pj23.nl. Inschrijven kan via de link op de website www.suitbertusparochie.nl.