Vlug en Lenig nodigt alle oud-vrijwilligers uit voor de slot-BBQ

14-08-2018, 10:15 | Lezersnieuws | Jantine

Gymnastiekvereniging Vlug en Lenig gaat met ingang van het seizoen 2018-2019 met haar leden en leiding over naar Hellas. Helaas komt hiermee een eind aan het 59-jarig bestaan van Vlug en Lenig Tiel.

In al die jaren hebben wij ervaren dat velen de vereniging een warm hart toedragen. Dit was als bestuurslid, als leiding of via overig vrijwilligerswerk. Het bestuur en de leiding vinden het leuk om hier nog één keer met elkaar bij stil te staan; elkaar te ontmoeten, bij te praten en mooie herinneringen op te halen. Via deze weg (omdat er lang niet van iedereen e-mailadressen beschikbaar meer zijn) doet het bestuur van Vlug en Lenig een oproep aan alle oude bestuursleden en leiding:

Op zaterdag 25 augustus organiseert Vlug en Lenig een barbecue voor al deze vroegere en huidige vrijwilligers. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom bij de Notarisappel 206 in Tiel. Wilt u uzelf uiterlijk 18 augustus, aanmelden via vlugenlenigtiel@hotmail.nl?

Mocht u zich aangesproken voelen, dan hopen we u graag te zien de 25e. Mocht u iemand kennen die wij zoeken: wilt u deze vraag dan doorgeven? Alvast bedankt. Dan gaan wij ons klaarmaken voor een goed afscheid van deze mooie vereniging!