Volle zaal bij uitvoering Kunst en Vriendschap

10-03-2019, 18:39 | Lezersnieuws | PR

Zaterdagavond 9 maart zat de zaal vol bij de jaarlijkse uitvoering. Voorzitter Ron van Ewijk memoreerde in zijn openingswoord dat Kunst en Vriendschap veel doet voor muziekonderwijs op scholen. Daarna wisselde muziek, twirlen en slagwerk elkaar af. Onder de toeschouwers waren oa wethouder Gerdjan Keller van de gemeente Buren en 2 vertegenwoordigers van Buren Toen Theater. De harmonie olv Arjan Gaasbeek speelde een gevarieerd programma.
De twirlsters olv Melfie ter Haar lieten gezamenlijke en solo optredens zien. De jongste twrilster is 3,5 jaar.
Olv Jooske van Andel hoorde het publiek het opstap-en middenorkest spelen. Ouders en grootouders waren erg trots.
De slagwerkgroep Maurik-Zoelen olv Vincent Knagen gaven knappe stukjes slagwerk weg o.a met boomwhackers .
Aan het einde van deze avond werden 2 jubilarissen in het zonnetje gezet met een speld en een bloemetje. Hans van Wijck voor 40 jaar en Fred Koedam voor 12,5 jaar lidmaatschap.
Na afloop gingen veel mensen naar huis met een prijsje van de verloting die werd gehouden om de onkosten te dekken.