Vrijwilligers gezocht voor ondersteuning eenzame ouderen.

30-08-2016, 15:10 | Lezersnieuws | Anton de Boer

Eenzaamheid is niet iets van de laatste maanden. Al jaren houden deskundigen zich ermee bezig en proberen we met z'n allen er een oplossing voor te vinden. Zo ook bij Mozaïek welzijnsdiensten. In 2013 is Mozaïek gestart met het opzetten van een mogelijke oplossing voor eenzaamheid bij ouderen in Tiel. Ouderen die graag iets willen veranderen aan hun gevoel van eenzaamheid krijgen een vrijwillige (eenzaamheids)coach. Deze coach maakt kennis met de oudere en bespreekt het gevoel van eenzaamheid. Er is o.a. aandacht voor de bezigheden en hobby's. De huidige contacten worden besproken en in beeld gebracht. Vervolgens brengt de vrijwillige coach de mensen die iets voor de eenzame oudere betekenen en de eenzame oudere samen. Er worden afspraken gemaakt die na enkele maanden bekeken worden op resultaat. Indien nodig wordt het aangepast. Zo zijn al verschillende ouderen geholpen met opgefriste dan wel uitgebreide contacten, waarvan ze aangaven dat daardoor hun gevoel van eenzaamheid verminderd is. Het streven van Mozaïek welzijnsdiensten is om alle aanvragen te ondersteunen met de inzet van een vrijwillige (eenzaamheids)coach. Voor meer informatie over dit vrijwilligerswerk kan contact opgenomen worden met Mozaïek welzijnsdiensten, A. de Boer via 0344-611566/06-22920546 of a.deboer@mozaiekwelzijn.nl