• VVD Buren kiest voor effectieve bibliotheekpunten bij scholen!

    Jolijn Zwart - van Kessel

VVD Buren kiest voor effectieve bibliotheekpunten bij scholen!

21-02-2018, 21:04 | Lezersnieuws | Irma

In de raadsvergadering van 20 februari jongstleden stonden belangrijke thema’s uit het sociaal domein op de agenda.

Laaggeletterdheid Leesstimulering is belangrijk voor (volwassen) laaggeletterden die zich soms schamen en voor de jeugd omdat zij onze toekomst hebben, aldus woordvoerster Jolijn Zwart-van Kessel. Leesstimulering kan niet zonder goede bibliotheekvoorzieningen in Lienden, Beusichem, Maurik en Buren.

Wij willen na de verkiezingen inzetten op een effectievere invulling die meer leden en meer lezers oplevert. Nu maken er veel te weinig mensen uit de doelgroep gebruik van deze bibliotheek. De uitleenlocaties moeten daarom zo snel mogelijk bij voorkeur in basisscholen ondergebracht worden. Scholen hebben ruime openingstijden en een open karakter, zodat gedurende de dag schoolkinderen, hun ouders en bewoners uit de omgeving daar hun boeken kunnen bestellen en ophalen. Zo ontstaan nieuwe koppelingen tussen onderwijs, sociaal domein en leesbeleid.

De VVD vindt wel dat er vanuit de scholenstichtingen een financiële bijdrage gevraagd kan worden, zoals dat in het verleden ook het geval was ten tijde van de schoolbibliotheken. Dat past in de Visie op het Burens kind die we dinsdag ook aangenomen hebben.