Inwoners van Buren-stad gevraagd deel te nemen aan workshop Dorpendokters

15-11-2019, 14:23 | Lezersnieuws | W.

Wat hebben de inwoners van Buren nodig om nu en in de toekomst op een plezierige manier te wonen. Als we ouder worden, worden we vroeg of laat afhankelijker. Vragen we makkelijk om hulp? Niet alleen voor ouderen maar voor alle inwoners is het soms lastig om wegwijs te worden in alle wet- en regelgeving en de verschillende organisaties en verenigingen. Bij wie kan je waarvoor terecht? Hoe zorgen we er voor dat de vraag naar zorg ook in het buitengebied bediend wordt? Zal het lukken alle besturen te blijven vullen, hoe behouden we continuïteit in de groep actieve inwoners? Kan Buren zonder buurthuis? Gaat het minder goed met een gezin, hoe ondersteunen we hen dan zo goed mogelijk? Hoe gaan we om met risico’s op overgewicht en de kwetsbare groepen? Vragen over gezondheid en welzijn waar iedereen wel eens over nadenkt.

Samen met dorpendokters Marien van Schijndel (Welzijn Rivierstroom) en Doke Verstegen (GGD Gelderland-Zuid) gaan we onderzoeken wat Buren nodig heeft. Met elkaar schrijven we een ‘recept’ voor wat we in Buren kunnen en willen doen.

“Nadenken over Positieve gezondheid is het recept wat beide dorpendokters met de deelnemers aan de workshop willen uitschrijven. We onderzoeken in een geanimeerd gesprek wat er misschien nodig is en wat dat betekent voor de omgeving. Het spel is de start voor een levendig vervolggesprek over gezondheid en leefstijl.”

We nodigen alle inwoners van Buren-stad uit om deel te nemen aan de workshop op 28 november van 19:30 u tot 21 uur in de Oranjehof, kamer Tuilerie, 2e etage. Meld je aan bij Jilske de Bruin stadcontactpersoon Buren en Asch via stadcontact@gmail.com of 06-12 69 51 12.