• Sietske Klein-de Jong (VVD), Daan Russchen (PvdA) en Sander van Alfen (GB).

    Neeltje van Triest

Formatie Buren van start

MAURIK Informateur Chris Hekman heeft zijn werk gedaan en adviseert formateur Sander van Alfen om als Gemeentebelangen (GB) het gesprek aan te gaan met VVD en PvdA. In een verslag van drie A4-tjes heeft hij de belangrijkste punten van zijn gesprekken met alle zeven Burense politieke  partijen samengevat.

Door Neeltje van Triest

Om tot een gedegen oordeel te komen, heeft Hekman als eerste de partijprogramma's naast elkaar gelegd, de begroting onder de loep genomen en een aantal andere zaken beoordeeld. Daarna is hij de gesprekken aangegaan. ,,Het verbaasde mij in eerste instantie dat Buren zoveel geld kreeg, maar later kwam ik tot de conclusie dat er echt wel zorgen zijn. Buren kan geen gekke dingen doen, echt niet.''

Hij schetst dat GB, VVD en PvdA weliswaar gaan onderzoeken of ze een nieuwe coalitie kunnen smeden, maar dat er ook ruimte is voor inbreng van de oppositiepartijen. ,,Vooruitkijken en het verleden laten liggen. Er komt een nieuwe tijd met nieuwe kansen.'', is zijn advies.

 Sietske Klein (VVD) vindt dat de zorg in het verslag onderbelicht is, maar prijst, net als Daan Russchen (PvdA) dat er ruimte voor de hele raad is om punten in te brengen. Riny Veenis (CDA) mist de focus op veiligheid en recreatie.

De PCG laat bij monde van Christaan de Lange weten 'enigszins verrast' te zijn en meer belang te hechten aan het  van belang van zijn kiezer als aan het algemeen belang. Alda van Zijl (D66) is blij met de stelling dat de Visieontwikkeling Duurzaamheid raadsbreed wordt ingestoken.

Formateur Sander van Alfen laat weten dat elke partij in het nieuwe coalitieakkoord aan bod moet kunnen komen. Vooralsnog zijn er geen punten tot afwijking, maar wisselende meerderheden moeten mogelijk zijn.

Tijdens de formatie worden zaken als het accommodatiebeleid, maatwerk per kern, het al dan niet afschaffen van de hondenbelasting, invoeren van een dierwelzijnsnota, laaggeletterdheid en bibliotheek, kernwaarden voor goed bestuur en besturen op hoofdlijnen, visieontwikkeling duurzaamheid, invoeren van een leefbaarheidsbudget, visie op de nieuwe omgevingswet, evenwichtig beleid, de ozb, inzet op digitale bereikbaarheid, zondagsopenstelling winkels, onderwerpen uit het regeerakkoord, regionale samenwerking en raadsbreed oppakken van thema's besproken.

Van het nieuwe college wordt verwacht dat ze een gezamenlijk goed bestuur moeten vormen met de bereidheid om te investeren in relaties en teamvorming. Het is aannemelijk dat er drie fulltime wethouders benoemd worden.