Politiek

TIEL De gemeente onderzoekt of een stuk grond op de hoek Lingeweg/Schaarsdijkweg geschikt is voor de woonvorm Anders Wonen. Anders Wonen is voor inwoners van Tiel die niet in een woonwijk kunnen wonen.
TIEL Investeren in de openbare ruimte in de wijken en dorpen en een aantrekkelijk centrum. Aandacht voor de belangrijke punten van de Tielse economie: logistiek & handel en toerisme & recreatie/vrije tijd. En voorrang geven aan vroegtijdige hulp aan en het activeren van inwoners, zodat zij mee kunnen (blijven) doen in de samenleving....
Advertorial
GELDERMALSEN ,,De eerste kennismaking is soms een beetje lastig. Maar ik ben vrolijk en communiceer graag. Vaak vragen mensen waar ik vaker langs ben...
TIEL Het college van Tiel gaat aan de slag met de Sociale Poort van Tiel. Een integrale toegang voor inwoners naar de Wmo en de Jeugdwet.
TIEL De meningsverschillen tussen Tiel en Werkzaak zijn groter dan ooit. Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie Samenleving.
Advertorial
Groot feest bij Allekabels.nl. De grootste kabelwebshop van Nederland bereikt deze week de mijlpaal van twee miljoen klanten, waarvan ook een groot deel uit Tiel komt. Een...
TIEL De Rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeenteraad zijn controlerende en sturende taak op het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) goed kan vormgeven.
Advertorial
TIEL Hart for Her is een vrouwensportschool aan de achterzijde van De Vier Gravinnen. Parkeren voor de deur, makkelijk binnenlopen en sporten op eigen...