• Arjo Kleinhuis.

Alle dagen tekort

Je zult maar altijd de eindjes aan elkaar moeten knopen. Je kinderen worden er op school mee geconfronteerd door uitgaven van anderen. Je eigenwaarde wordt minder en voor je het weet kom je in een negatieve spiraal en geef jij die door aan je kinderen. Onder deze stress neem je onverstandige beslissingen, ga je teveel snoepen of drinken of je op anderen afreageren. Allemaal gevolgen van het leven met schulden. Naast persoonlijke problemen, veroorzaken schulden veel maatschappelijke kosten, ook door uitkeringen en ziekte.

Daarom vind ik het zo belangrijk dat wij problemen bij mensen op tijd opmerken en er wat aan doen.

Hoe kom je mensen op het spoor, waarvan je verwacht dat die in de problemen komen? Zijn er kwetsbare mensen die je al in de gaten kan houden? Veel mensen maken nog geen gebruik van professionele schuldhulp, terwijl een op de vijf huishoudens te maken heeft met schulden. Vaak is gebrek aan kennis van regelingen de oorzaak.

Schuldhulpmaatjes moeten aan het werk kunnen gaan om mensen te helpen met hun financiële zaken. Mensen moeten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Daarom wordt op voorstel van de ChristenUnie gewerkt aan een Armoedepact. Het is de bedoeling dat organisaties en de gemeente werken aan een gezamenlijke aanpak van armoede. Duidelijk moet worden welke hulp aanwezig is in de gemeente. Hoe de hulp op elkaar is afgestemd en op welke manier mensen snel en gemakkelijk de juiste hulp kunnen krijgen. Dan kunnen praktische oplossingen ontstaan zoals één screening voor Klesteo, st. Leergeld en de Voedselbank en gezamenlijke huisvesting van deze organisaties.

En wat kunt u doen? Mensen vinden het lastig om hulp te vragen. Bied het daarom zelf aan, bijvoorbeeld een doorverwijzing of een link naar een website.

Samen kunnen we meer bereiken.

Jolanda Stoeten-Flach

ChristenUnie Tiel