Meepraten, meedenken, meedoen!

Op 7 april jl. is het coalitieakkoord 'Samen komen we verder' door de raad van de gemeente Buren vastgesteld. De PvdA maakt nu onderdeel uit van de coalitie en Annie Benschop is wethouder geworden. Reden waarom ik op 7 april als raadslid voor de PvdA geïnstalleerd ben.

Ik had wel eens medelijden met raadsleden die tot diep in de avond in een zaaltje zitten met een lauw kopje koffie of thee, boven hoge stapels papier. Om te spreken over 'beleidskaders' en 'structuurvisies'. Het belangrijke en interessante van het raadswerk is toch juist dat je iets doet met concrete problemen van mensen en controleert of al de plannen die worden gemaakt ook goed worden uitgevoerd?

De samenleving maakt een flinke verandering door. Van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht. Als vanzelfsprekend verandert de rol van de gemeente hier in mee. Het doel van het coalitieakkoord is om dichter bij onze inwoners te staan. Het is belangrijk de kracht van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te gebruiken. Samen nieuwe kansen benutten en goed te reageren op uitdagingen die op ons afkomen.

Een raadslid hoort een volksvertegenwoordiger te zijn. Niet alleen vragen stellen in de raad, maar zelf onderzoek doen, zelf mensen mobiliseren, zelf de media inschakelen.

Meepraten, meedenken, meedoen!

Linda van Rooijen

t @LindaRooijen

Raadslid PvdA