• Tiel, 18 Mei 2014
    Haven met Jachthaven.
    Foto: Jan Bouwhuis.

    Foto Jan Bouwhuis

In 2018 fors minder probleempanden arbeidsmigranten 

TIEL Tiel wil de illegale huisvesting van meest Oost-Europese arbeidsmigranten bestrijden en ervoor zorgen dat ze wonen in panden die veilig en leefbaar zijn.

Dat staat in een nieuwe plan van aanpak waarover de raadscommissie Bestuur zich volgende week buigt.

Doel is onder andere om binnen twee à drie jaar vijftig procent van de arbeidsmigranten die de gemeente tegenkomt bij pandcontroles ingeschreven te krijgen in de Basisregistratie Personen. Ook moet binnen twee jaar het aantal panden dat niet aan de voorschriften voldoet met driekwart zijn gedaald. Verder mikt de gemeente op een sterke reductie van overlast, onveiligheid, criminaliteit en uitbuiting in en rond de panden die door arbeidsmigranten worden bewoond.

Hiervoor wil de gemeente de vloer aanvegen met huisjesmelkers en malafide werkgevers die de huisvesting organiseren en regels hierover aan de laars lappen. De aanpak is er ook op gericht om de zelfredzaamheid van arbeidsmigranten te vergroten zodat ze minder afhankelijk worden van deze partijen. Ook het blijvend uitvoeren van controles behoort tot het plan van aanpak. Hierbij wordt gekeken naar brandveiligheid, hygiëne, overbewoning en naar de vraag of de huisvesting volgens het geldende bestemmingsplan is geregeld.

Daarnaast wil de gemeente komend jaar onderzoek doen naar mogelijkheden om de huisvestingsverordening aan te passen. Dit moet leiden tot een maximum van het aantal personen dat in één pand mag wonen, en niet deel uitmaakt van één gezin. Ook wil de gemeente onderzoeken of het mogelijk is om door middel van een 'parapluplan' het aantal te verkameren panden in bepaalde buurten in één keer te beperken.

In het projectplan werkt de gemeente samen met een hele rits partijen zoals werkgevers, uitzendorganisaties, verhuurders, huurders en hoofdbewoners en woningcorporaties. Ook partijen als provincie, Omgevingsdienst Rivierenland, de Belastingdienst, Werkzaak Rivierenland, welzijnsinstellingen en de BSR zetten hun schouders onder de aanpak.

Arbeidsmigranten zijn in het Rivierengebied vooral werkzaam in de fruit- en groenteteelt. Uit bezoeken aan Tielse panden is gebleken dat ze ook werken in sectoren ver buiten de regio. Niet zelden is er sprake van uitbuiting en huisvesting in onveilige panden. Vanwege hun beperkte budget zijn ze vaak niet in staat om woningen te vinden op de reguliere woningmarkt. Omwonenden klagen vaak over overlast als gevolg van geparkeerde auto's, alcoholmisbruik, rondslingerend huisvuil en een verminderde bevolkingssamenhang in de wijk. De klachten waren in augustus voor de fracties van VVD, CDA en Partij van de Burgers aanleiding om het Tielse college te vragen om een projectplan.

Overbewoning van panden en bewoning van panden die niet hiervoor geschikt zijn is dit jaar al een speerpunt van het gemeentelijke handhavingstoezicht. Hierbij wordt vooral gekeken naar brandonveilige situaties.