• archief BDUmedia

Aanleg Spoorsingel Tiel-Oost

TIEL Half oktober is Waterschap Rivierenland gestart met de aanleg van de Spoorsingel. De Spoorsingel zorgt voor extra waterberging in Tiel-Oost. De werkzaamheden zijn uiterlijk eind februari klaar.

In een dicht bebouwde wijk wordt meer dan een halve hectare water toegevoegd. Naast waterberging is er ook ruimte voor wandelen, spelen en natuur. Het ontwerp van de singel is samen met aanwonenden gemaakt. De Spoorsingel wordt aangesloten op het bestaande watersysteem door een verbinding met de vijver van het kantoor van het waterschap. Om een ruime en goed stromende verbinding te krijgen wordt de bestaande duiker onder de Laan van Westroijen vergroot. Zo kan de Spoorsingel optimaal water bergen.

 

De Spoorsingel is een van de grootste maatregelen uit het programma 'Tiel-Oost droger en mooier'. Hierin werken de gemeente en Waterschap Rivierenland samen met de inwoners aan een aantrekkelijke en leefbare wijk, waarin 'leven met water' nu en in de toekomst werkelijkheid is.