Achterban clubs en verenigingen in Eck en Wiel brengen 7.920 euro bij elkaar voor de clubkas

ECK EN WIEL Een mooie opsteker voor twee verenigingen in Eck en Wiel. Dankzij hun achterban komt er dit jaar 7.920 euro extra binnen in de clubkas. Zij steunen hun vereniging door specifiek voor deze club mee te spelen met de VriendenLoterij. De helft van ieder lot waarmee zij meespelen, gaat direct naar de clubkas. Eck en Wielsch Fanfaregezelschap Prinses Juliana ontving de grootste bijdrage, namelijk 4.620 euro.

Naast deze verenigingen zijn er in Nederland nog ruim 3.000 clubs en verenigingen die via de VriendenLoterij extra inkomsten genereren voor de clubklas. Dit jaar is er in totaal ruim 4,5 miljoen euro uitgekeerd, 600.000 euro meer dan vorig jaar. Meer clubs en verenigingen sluiten zich aan bij deze manier van fondsenwerving. Daarnaast spelen deelnemers die meespelen met een lot voor hun club steeds langer mee.

De VriendenLoterij is hierdoor een structurele financier voor veel organisaties. Clubs en verenigingen die nog niet aangesloten zijn, kunnen zich aanmelden via: www.vriendenloterij.nl/clubs