• Stopober

Actiecamper Stoptober bij Ziekenhuis Rivierenland

TIEL Stoptober, een manier om in de maand oktober 28 dagen niet te roken en er daarna helemaal mee op te houden, begint met inschrijven op de site www.stoptober.nl. Om inwoners van de regio op de actie te wijzen staat maandag 18 september de Stoptober-camper op het voorterrein van het ziekenhuis, naast het rookhok voor patiënten. Van 9.30 tot 12.00 uur staan gespecialiseerd verpleegkundige Helian Looien en de longarts Lorene Korper van het ziekenhuis bij de camper om mensen met raad en daad, flyers en advies, bij te staan en aan te moedigen mee te doen.

Het is een laagdrempelige actie: de uitdaging van 28 dagen niet roken is veel beter te overzien dan helemaal stoppen. Natuurlijk worden deelnemers wel gestimuleerd om vol te houden. Uit onderzoek blijkt dat na 28 dagen de kans dat het lukt om definitief te stoppen vijf keer zo groot is geworden.

Doel van Stoptober is om rokers aan te helpen om 28 dagen niet te roken. Stoptober wordt georganiseerd door het Trimbos-instituut, de Alliantie Nederland Rookvrij, KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds, GGD-GHOR en het Ministerie van VWS. Stoptober is een jaarlijks terugkerend, gezamenlijk stopmoment van 28 dagen in oktober. Rokers worden door bekende en onbekende Nederlanders, huisartspraktijken en ziekenhuizen, radiospots en social media uitgenodigd om mee te doen met deze stopactie. De Stoptober-app, de Facebookpagina en e-mailondersteuning helpen om het vol te houden. In 2014 deden ruim 38.000 mensen mee, in 2015 meer dan 70.000 en in 2016 53.000 deelnemers.

Ziekenhuis Rivierenland heeft onlangs het rookbeleid hernieuwd vastgesteld: er mag nergens anders gerookt worden dan op de daarvoor aangewezen plek op het voorterrein. Voor medewerkers is er aan de achterzijde van het gebouw nog één locatie voor rokers. Roken wordt als onwenselijk beschouwd en gebeurt in het ziekenhuis voortaan in eigen tijd.