• Foto: Jan Willem Keij

Afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 4 euro

TIEL De afvalstoffenheffing voor 2016 stijgt met gemiddeld €4,- naar gemiddeld €175,- per huishouden. Het Algemeen Bestuur van Avri heeft gisteren besloten dat het basistarief voor de afvalstoffenheffing stijgt met €6,-, van €108,- in 2015, naar €114,- in 2016. Inwoners scheiden hun afval sinds de invoering van het nieuwe beleid Goed Scheiden Loont zo goed dat hun container minder vaak aan de weg staat. Hierdoor besparen huishoudens gemiddeld €2,- per jaar en bedraagt de totale gemiddelde stijging komend jaar €4,-.

De afvalstoffenheffing is in de afgelopen 5 jaar met bijna €100,- gedaald door het goede afvalscheidingsgedrag van inwoners, bedrijfsefficiency en het afbouwen van reserves van Avri. Hierdoor behoort de afvalstoffenheffing tot de laagste in Nederland. De huidige stijging wordt vooral veroorzaakt door dalende grondstoffenprijzen en dus lagere opbrengsten voor Avri.

Door het goede scheidingsgedrag van inwoners zamelt Avri steeds meer grondstoffen in. De afvalstoffenheffing wordt daardoor steeds afhankelijker van de wereldmarkt voor grondstoffen. Door de dalende trend in de prijzen voor grondstoffen voorziet het bestuur een verdere stijging van de afvalstoffenheffing na 2016.

Het bestuur, bestaande uit de milieuwethouders van de 10 gemeenten in Rivierenland, kwam woensda voor het eerst bij elkaar. Avri viel tot voor kort onder de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland, maar is nu een eigen Gemeenschappelijke Regeling met een eigen bestuur. De 10 gemeenten in Rivierenland zijn eigenaar van Avri.