App WaakSamen maakt melden makkelijker

TIEL De buurt alert maken op een verdacht persoon? Of vuurwerkoverlast melden? Met de WaakSamen-app gaat dat makkelijk. Burgemeester Hans Beenakker en Otto van Wijk, wijkagent van Tiel - centrum, nemen de app vrijdag 8 december in gebruik.

Tiel heeft 26 buurtpreventieprojecten die bijdragen aan de veiligheid. Deze buurtpreventieprojecten gebruiken WhatsApp groepen om verdachte situaties te delen. WaakSamen ondersteunt deze WhatsApp groepen. De app helpt bijvoorbeeld bij het maken van een signalement dat gebruikers kunnen delen in de WhatsApp groep. En de app adviseert welk nummer de gebruiker het beste kan bellen: 112 (spoed) of 0800-8844 (het servicenummer van de politie). De WaakSamen-app is gratis te downloaden. Politie en gemeente verzamelen de informatie van de meldingen. Het melden gebeurt anoniem.

WaakSamen is een initiatief van de raadswerkgroep Wonderschoon Wonen (subgroep veiligheid) en wordt gesteund door politie, Avri handhaving en de buurtpreventieprojecten in Tiel.