• AWRenLRR

Bekendmaking kandidatenlijst 'AWRenLRR niet politiek, wel lokaal'

TIEL De huidige groeperingen AWP en LRR, beide vertegenwoordigd in het huidige algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland, zijn een samenwerken aangegaan richting de komende verkiezingen. In maart 2019 zijn er, naast de verkiezingen voor de provinciale staten, ook weer verkiezingen voor nieuwe besturen van de waterschappen, dus ook in Rivierenland.

Beide partijen hebben tot doel de lokale stem van de inwoners te vertolken in het bestuur van het Waterschap Rivierenland. Door deze samenvoeging gaan beide groeperingen hun krachten bundelen voor de komende verkiezingen om de lokale stem in het bestuur in te brengen. Bij de komende verkiezingen komen ze uit onder de naam 'AWPenLRR niet politiek, wel lokaal'.

SAMENSTELING KIESLIJST De samengestelde lijst wordt aangevoerd door Stefan Daamen, senior adviseur duurzaamheid en al 4 jaar actief namens de AWP in het Waterschapsbestuur. Eerst als burgerlid en sinds 2017 als lid van het algemeen bestuur. De nummer 2 is Lea Manders, al sinds 1998 actief in de gemeenteraad van Arnhem, namens Arnhem Centraal. De lijst wordt verder aangevuld door kandidaten, die naast bestuurlijke ervaring, een technische achtergrond hebben. Bij de samenstelling van de lijst is ook gekeken naar de spreiding over het uitgestrekte gebied.

De AWPenLRR is met opzet geen partij zoals men die kent uit de landelijke politiek. De AWPenLRR doet dan ook niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen, de provinciale of landelijke verkiezingen. De AWPenLRR onderscheidt zich daarin van alle andere partijen, waar op gestemd kan worden bij de waterschapsverkiezingen. ,,Op de AWPenLRR stemt u vanwege haar onafhankelijkheid, lokale betrokkenheid en deskundigheid."

De AWPenLRR is er voor alle inwoners in het gebied en zet zich in om de aandachtspunten die in de verschillende delen van het uitgestrekte Rivierengebied aan de orde zijn ook in te brengen in het bestuurlijk overleg. ,,De komende jaren moeten vele kilometers dijk versterkt worden en dat heeft ingrijpende gevolgen voor onze inwoners. Daarnaast staan we voor nieuwe uitdagingen, zoals de klimaat- en energiedoelstellingen. We zullen volop moeten gaan inzetten op duurzame, innovatieve en slimme technieken. Ook krijgen we in de komende bestuursperiode te maken met de omgevingswet, hetgeen veel uitdagingen met zich meebrengt, zowel op ambtelijk als ook op bestuurlijk niveau. 'AWPenLRR niet politiek, wel lokaal' is daarmee de logische titel van het verkiezingsprogramma van de AWPenLRR voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019."