Beperke huurverhoging voor huurders KleurrijkWonen

TIEL Voor ruim 87 procent van haar huurders past KleurrijkWonen per 1 juli 2016 niet meer dan de inflatievolgende huurverhoging van 0,6 procent toe. KleurrijkWonen kiest er ook dit jaar voor de huurverhoging gematigd door te voeren. Op die manier levert KleurrijkWonen een bijdrage aan de betaalbaarheid van sociale huurwoningen in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal en Tiel.

De Rijksoverheid stelt jaarlijks vast met welke percentages de huurprijs jaarlijks per 1 juli mag worden verhoogd. Voor 2016 heeft de overheid, net als voorgaande jaren, besloten tot een inkomensafhankelijke huurverhoging voor de huurders van een sociale huurwoning met een bruto huishoudinkomen dat hoger ligt dan 34.678 euro per jaar. Voor de laagste inkomensgroep tot 34.678 euro mag de basishuurverhoging van 2,1 procent worden doorgevoerd.

De laagste inkomens ontzien

KleurrijkWonen kiest er bewust voor om de huurders uit de laagste inkomenscategorie te ontzien. De huurverhoging voor deze groep heeft KleurrijkWonen daarom vastgesteld op maximaal 0,6 procent, wat overeenkomt met de inflatie over 2015.

Voor huurders met een inkomen tussen 34.678 en 44.360 euro wordt de huurverhoging ook 0,6% in plaats van de toegestane 2,6 procent die voor deze groep wettelijk is toegestaan. KleurrijkWonen heeft hiervoor gekozen omdat het grootste deel van deze groep ook behoort tot de doelgroep van KleurrijkWonen voor de sociale woningvoorraad.

Voor de inkomensgroep vanaf 44.360 euro volgt KleurrijkWonen het percentage zoals dat door de minister is bepaald. Deze groep krijgt de wettelijk toegestane huurverhoging van 4,6 procent.

De huursomstijging1 op 1 juli 2016 komt voor KleurrijkWonen uit op 0,58%. Wettelijk geldt een maximale huursomstijging van 1%. KleurrijkWonen blijft hiermee dan ook ruimschoots binnen deze wettelijke eis.

Advies Huurdersplatform

KleurrijkWonen heeft het voorgenomen beleid over de huurverhoging ter advies voorgelegd aan het Huurdersplatform. Het Huurdersplatform was tevreden met de inflatievolgende huurverhoging van 0,6% voor de laagste inkomens maar heeft voor de inkomens boven 44.360 euro gepleit voor een lagere huurverhoging. KleurrijkWonen heeft dit deel van het advies niet overgenomen omdat zij het billijk vindt om aan mensen met een inkomen dat eigenlijk te hoog is voor een sociale huurwoning (de zogenaamde scheefwoners), de hogere huurverhoging te vragen.

De huurders van KleurrijkWonen ontvangen het huurverhogingsvoorstel voor 1 mei aanstaande.