Bierman Advocaten begeleidt leerlingen Lingecollege

TIEL - Bierman Advocaten wil actief haar steentje bijdragen aan de samenleving om haar heen. Om deze reden was het kantoor direct enthousiast toen het idee werd geboren om betrokken te zijn bij het thema 'de rechtsstaat', dat deze maand in de lessen Maatschappijleer voor de leerlingen uit vwo 4 van het RSG Lingecollege centraal stond. De vraag die aan Bierman Advocaten werd gesteld was of zij een rol kon spelen in het begeleiden van de leerlingen bij het naspelen van een echte rechtszaak.

De bedoeling was de leerlingen kennis te laten maken met het Nederlandse rechtssysteem en de rol van de advocaat en de rechter hierin. De leerlingen werden opgedeeld in vier verschillende groepen en kregen de rol van rechter of een van de drie in de procedure betrokken partijen toebedeeld. Vervolgens ontving een aantal enthousiaste advocaten van Bierman Advocaten de verschillende, minstens zo enthousiaste, 'partijen' op het kantoor van Bierman Advocaten en gaven hen een kijkje in de keuken met de nodige tips om hun rol zo goed mogelijk in te kunnen vullen.

Niet alleen werd de leerlingen geleerd dat de advocaat met de juiste argumenten de rechter moet kunnen overtuigen, maar ook dat de advocaat waar mogelijk moet zoeken naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden en een oordeel van de rechter uiteindelijk niet nodig meer is. Uiteraard was alle voorbereiding niet voor niets en werd de uiteindelijk rechtszaak ook op school in de les vol vuur nagespeeld, waarbij het aan de rechters was een eindvonnis te geven.

Zowel Bierman Advocaten als de leerlingen en het RSG Lingecollege waren na afloop erg enthousiast over het project en het wordt hoogstwaarschijnlijk volgend jaar herhaald.