• archief BDUmedia

Blauwalg in de Meent in Beusichem

BEUSICHEM Provincie Gelderland waarschuwt voor de aanwezigheid van blauwalgen in recreatieplas De Meent in Beusichem. Deze blauwalgen kunnen huid-, maag- of darmklachten veroorzaken.

Uit recente metingen van waterschap Rivierenland is gebleken dat er verhoogde concentraties potentieel toxische blauwalgen zijn aangetroffen in het water. Hierdoor is er een risico op gezondheidsklachten. Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft.

Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.

Info: www.zwemwater.nl