• Martaposemuckel

Blijverslening voor woningaanpassing

MAURIK De Partij van de Arbeid heeft de gemeenteraad onlangs het voorstel gedaan om 'blijversleningen' mogelijk te maken. Het gaat om een verantwoorde financiering bij bijvoorbeeld een woningaanpassing zoals het realiseren van een slaapkamer of badkamer op de begane grond. Zo'n lening kan worden ingezet voor inwoners die bijvoorbeeld door hun leeftijd geen lening meer kunnen afsluiten bij een bank. Met de blijverslening kunnen inwoners van 60+ langer in hun eigen huis blijven wonen. Ook mag deze lening ingezet worden voor het bouwen van mantelzorgwoningen.

De andere partijen konden zich vinden is het instellen van zo'n lening en wethouder Benschop heeft de opdracht gekregen om in het voorjaar van 2018 met een definitief voorstel te komen.