Boomfeestdag voor de Molenwerf

TIEL Tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 18 maart planten leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de Molenwerf uit Tiel bomen op de Zuiderhavenweg. Hier staan nu geen bomen. Om de boomstructuur volledig te maken die verderop in de Zuiderhavenweg wel aanwezig is, worden 53 zomereiken geplant. De bomen komen vanaf de Marconistraat tot iets voorbij de Newtonstraat aan de zijde van de watergang.

Bij de kruising Kellenseweg/Industrieweg is enkele jaren geleden een bosje gekapt om een bouwproject mogelijk te maken. Daarbij is een financiële herplantplicht opgelegd, de bomen die geplant worden op de Zuiderhavenweg zijn ook ter compensatie van dit bosje en worden bekostigd uit deze financiële herplantplicht.

De gemeente Tiel doet sinds 1969 mee aan de viering van de nationale boomfeestdag. Deze dag heeft als doel om kinderen en hun ouders op positieve wijze te confronteren met de noodzaak om de natuur te respecteren en te onderhouden.