• Foto Katinka Schippers

Brede School Maurik krijgt beheersstichting

MAURIK Jaren na de bouw van de Brede School in Maurik, jaren na de ingebruikname van deze school en jaren na de val een compleet college waaraan de perikelen rondom de bouw en de klimaatinstallatie debet waren, wordt nu een nieuwe beheersstichting voor het gebouw gevormd. Hieraan nemen de scholenorganisaties Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB) en BasisBuren en de gemeente Buren deel.

Wettelijk gezien is de gemeente niet verplicht een beheersvorm op te richten, maar in de praktijk betekent het dat men samen de exploitatie van het gebouw ter hand neemt. Zo lang dit niet het geval is, bestaat de kans dat de scholen vierkante meters terug gaan geven aan de gemeente, waardoor leegstand ontstaat.

Uitgangspunten bij het vormen van een nieuwe stichting zijn onderlinge samenwerking, geen winstoogmerk, werken met minimale kosten en de mogelijkheid om slagvaardig op te treden.